POLECAMY

Szpital Miejski Nr 1

adres: Zegadłowicza 3 (41-200 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec

Jednostki - Szpital Miejski Nr 1

 • Szpital Miejski Nr 1

  Sosnowiec, Zegadłowicza 3 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 032 3630401
  Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl
  • Izba Przyjęć
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Oddział Neurologii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Otolaryngologii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Szkoła Rodzenia
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium Analityczne
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Rentgenodiagnostyki
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Anatomii Patologicznej (Prosektorium)
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Prosektorium
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Miografii i Badań Dopplerowskich
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Kolonoskopii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EEG
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Cytologii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopowa
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia ABBI
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Anestezjologii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Fizjoterapii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Sterylizacja
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział Psychiatryczny
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Zaburzeń Laktacji
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Wad Postawy
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Radioterapii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Dzieci
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Zaburzeń Laktacji
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia laktacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Geriatryczna
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Wad Postawy
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pracownia Radioterapii
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
   • Poradnia Chirurgii Dzieci
    Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
najgorsza izba przyjęć, pacjenta traktuje się jak zło konieczne. Ocena dotyczy personelu średniego tj. pilęgniarki