POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

adres: Szpitalna 8 (17-300 Siemiatycze)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Siemiatycze

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Szpital powiatowy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze, Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Oddział wewnętrzny
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 895  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgiczny
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 206  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział pediatryczny
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 859  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Blok operacyjny
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Laboratorium centralne
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia radiodiagnostyki
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka zakładowa
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba przyjęć
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 421  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia neurologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 511  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 511  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Ambulatorium ogólne
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Poradnia medycyny pracy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia kardiologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczno - urazowa
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neonatologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia uzależnionych
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet stomatologiczny w Milejczycach
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 72 011  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Grodzisku
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 69 103  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 1
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 5
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział ginekologiczno - położniczy rooming in
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 840  
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Dział Pomocy Doraźnej- Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonograficzna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 129  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 77 096  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200 wew 333  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200 wew 360  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 122  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy do badań endoskopowych
   Siemiatycze, Szpitalna 8      Telefon: 85 65 52 200 wew 305  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział długoterminowego pobytu
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Centalna sterylizatornia
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
  • Poradnia ginekologiczna z gabinetami w ośrodkach zdrowia
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia onkologiczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet stomatologiczny w Drohiczynie
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Ostrożanach
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
 • Poradnie specjalistyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze, 11 Listopada 26 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Poradnia internistyczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia urologiczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia geriatryczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia wad postawy
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Hospicjum domowe
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Szkolny gabinet stomatologiczny
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Perlejewie
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 2
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 3
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny Nr 4
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia alergologiczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny sportowej
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia logopedyczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologiczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Siemiatycze, 11 Listopada 26     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • Poradnia Medycyny Pracy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze, 11-go Listopada 26 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Milejczyce,  (podlaskie / powiat Milejczyce)
  • Poradnia lekarza POZ
   Milejczyce,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Milejczyce,      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Perlejewo,  (podlaskie / powiat Perlejewo)
  • Poradnia lekarza POZ
   Perlejewo,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Perlejewo,      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Śledzianów,  (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Poradnia lekarza POZ
   Śledzianów,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Medycyny Szkolnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze, Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mielnik, Piaskowa 38 (podlaskie / powiat Mielnik)
  • Poradnia lekarza POZ
   Mielnik, Piaskowa 38     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Mielnik, Piaskowa 38     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mielnik, Piaskowa 38     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Zakład Opieki Długoterminowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze, Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Hospicjum domowe
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Dział pomocy doraźnej - pogotowie ratunkowe Jednostka już nie funkcjonuje!

  Siemiatycze, Szpitalna 8 (podlaskie / powiat Siemiatycze)
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy"W"
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół przewozowy
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" w Drohiczynie
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" w Nurcu Stacji
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Siemiatycze, Szpitalna 8     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)