Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku - SGZOZ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Tadeusza Staicha 1 (32-660 Chełmek)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Chełmek miasto
tel.: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169

Jednostki - Samodzielny Gminny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

  Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1 (małopolskie / powiat Chełmek miasto)
  Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169
  Email: sgzoz@chelmek.pl
  Witryna: www.sgzoz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia diabetologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia urologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1500,1580
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1450, 1640
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1610
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1600
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1100,1020,1200
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 1030,1220,1280
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1      Telefon: 33 84 61 483 84 61 461 84 61 169  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Chełmek, ul. Tadeusza Staicha 1     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)