POLECAMY

Przychodnia przy ul. Warzywnej 3

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warzywna 3 (35-310 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 86 69 600

Jednostki - Przychodnia przy ul. Warzywnej 3

 • Poradnie Specjalistyczne

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 85 94 444
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Poradnia Neurologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Alergologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Onkologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Proktologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Wad Postawy
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Medycyny Podróży
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Alergologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Ginekologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Laryngologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Dermatologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Ortopedycznej
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Okulistycznej
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia Urologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Osteoporozy
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacji
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Medycyny Sądowej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Padaczki
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Wojewódzka poradnia medycyny nuklearnej-scyntygrafii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Toksykologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia geriatryczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób mięśni
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób mięśni
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc u dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia ftyzjatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna u dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia WZW
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ręki
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia oparzeń
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia immunologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia chorób naczyń
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia promocji zdrowia
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurochirurgii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia genetyczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chemioterapii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia radioterapii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia leczenia nowotworów krwi
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chorób Mózgu
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologii Dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Gabinet Zabiegowy Przychodni
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Centrala Sterylizacji
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Sterylizatornia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Urologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Osteoporozy
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Rehabilitacji
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Medycyny Sądowej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Padaczki
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Wojewódzka poradnia medycyny nuklearnej-scyntygrafii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia medycyny nuklearnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii oddechowej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Toksykologii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia toksykologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Poradnia geriatryczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chorób mięśni
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób mięśni
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc u dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia ftyzjatryczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia ftyzjatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia ftyzjatryczna u dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia WZW
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia WZW
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii ręki
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia oparzeń
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia immunologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia immunologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Poradnia chorób naczyń
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia promocji zdrowia
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia leczenia mukowiscydozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia neurochirurgii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia genetyczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia onkologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia onkologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Poradnia chemioterapii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia radioterapii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia radioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia leczenia nowotworów krwi
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia nowotworów krwi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia urologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chorób Mózgu
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologii Dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Gabinet Zabiegowy Przychodni
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Centrala Sterylizacji
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Sterylizatornia
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 85 94 469
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej POZ
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Gabinet Zabiegowy
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt Szczepień
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Kardiologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia hematologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia wad serca
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zaburzeń rytmu serca
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia ran
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia ran
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastrologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastoenterologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Kardiologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Hepatologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia hematologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia wad serca
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia wad serca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia zaburzeń rytmu serca
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia wad serca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia leczenia ran
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia leczenia ran
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia gastrologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób jelitowych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia gastoenterologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia Foniatryczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
 • Wojewódzka Poradnia dla Kobiet Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia patologii ciąży
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia naturalnego planowania rodziny ze szkołą rodzenia i poradnią laktacyjną
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny ze Szkołą Rodzenia
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
 • Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ośrodka diagnostyki i terapii AIDS
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 86 69 598
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Pracownia Fizykoterapii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia uzależnienia i współuzaleznienia od alkoholu
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia seksuologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia antynikotynowa
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia uzależnienia i współuzaleznienia od alkoholu
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia seksuologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
 • Zakład Medycyny Nuklearnej

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 85 94 371
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Pracownia Scyntygafii
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia Radioizotopowa
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia do przygotowywania radiofarmaceutyków
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
  • Poradnia ortodoncji
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia pedodoncji
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Porodnia błon śluzowych przyzębia
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologii ogólnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ortodoncji
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia pedodoncji
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Porodnia błon śluzowych przyzębia
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia stomatologii ogólnej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 85 94 364
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Pracownia Bakteriologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mykologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej i Hematologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia Alergologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytodiagnostyki
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunochemii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt Pobrań Materiału do Badań
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Wstępnej Obróbki Materiału
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia radioimunologiczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownie inne
  • Pracownia mikrobiologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Przyjmowania Materiału do Badań
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii z Pracownią Mykologii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia radioimunologiczna
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownie inne
   • Pracownia mikrobiologii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia serologii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Przyjmowania Materiału do Badań
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Bakteriologii z Pracownią Mykologii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 85 94 407
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia Densytometrii
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia USG
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownia radiologii zabiegowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pracownie Diagnostyczne

  Rzeszów, Warzywna 3 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 85 94 444
  Email: sekretariat@wzsrzeszow.pl
  Witryna: www.wzsrzeszow.pl
  • Pracownia EKG
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia Audiometrii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Spirometrii
   Rzeszów, Warzywna 3     
  • Pracownia Videostroboskopii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Pleoptyczno-Ortoptyczna
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Perymetrii Komputerowej
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Kardiotokografi
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Kolposkopi
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Psychotechniczna
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
  • Pracownia Testów Alergologicznych
   Rzeszów, Warzywna 3      Telefon: 17 86 69 600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
  • Pracownia Uroflometrii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii
   Rzeszów, Warzywna 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Uroflometrii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Pracownia Prób Wysiłkowych
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia endoskopii
    Rzeszów, Warzywna 3     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Zdrowia Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Hetmańska 120 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia cukrzycowa (diabetologiczna)
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet porad pielęgniarskich
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad serca
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zaburzeń rytmu serca
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna - osteoporozy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia osteoporozy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia toksykologii
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia foniatryczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia wideo-laryngologiczno-stroboskopowa
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiometryczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia dla kobiet
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia naturalnego planowania rodziny ze szkołą rodzenia
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kolposkopii
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pleoptyczno-ortoptyczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia perymertii komputerowej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia skórno-wenerologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dorosłych
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ośrodka diagnostyki i terapii AIDS
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwicy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży i ich rodzin
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia błon śluzowych przyzębia
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii jednego dnia
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia ran
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia ran
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ręki
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób naczyń
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia oparzeń
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób mózgu
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia immunologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia radioimmunologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia chorób zakaźnych i hepatologii dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia WZW
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia ftyzjatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia mukowiscydozy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacji
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia praktyki lekarza rodzinnego
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy przychodni
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia alergologii
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia cytodiagnostyki
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia pobierania materiału
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia przyjmowania materiału do badań
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centrala Sterylizacji
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Sterylizatornia
  • Pracownia spirometrii
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
  • Poradnia Logopedyczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)