POLECAMY

NZOZ PROMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zwycięstwa 15 (42-624 Tąpkowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Ożarowice
tel.: 32 28 57 279

Jednostki - NZOZ PROMED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED sp. z o. o.

  Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15 (śląskie / powiat Ożarowice)
  Telefon: 32 28 57 279
  Email: msokola@wp.pl
  Witryna: www.nzozpromed.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Punkt lekarski
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 193  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Ożarowice
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej w Zendku
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia okulistyczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia preluksacyjna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia alergologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia neurologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia gastrologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia psychologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Ambulatorium ogólne
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 40 708  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 57 279  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15      Telefon: 32 28 87 045  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Laboratorium analityczne
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia ogólna
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium analityczne
    Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
    Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Poradnia ogólna
    Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dziecięca
    Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 15     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)