POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia "Światowit"

adres: 1 Maja 130 (42-300 Myszków)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Myszków
tel.: 34 3130963

Jednostki - NZOZ Przychodnia Zdrowia "Światowit"

 • NZOZ Przychodnia Zdrowia "Światowit"

  Myszków, 1 Maja 130 (śląskie / powiat Myszków)
  Telefon: 34 3130963
  Email: nzoz_swiatowid2@go2.pl
  • Poradnia ogólna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia onkologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy
   Myszków, 1 Maja 130     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EKG i USG
   Myszków, 1 Maja 130     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia analityki medycznej
   Myszków, 1 Maja 130     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia okulistyczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia geriatryczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nefrologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ogólna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Myszków, 1 Maja 130     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział fizykoterapii
   Myszków, 1 Maja 130     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Myszków, 1 Maja 130     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia geriatryczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia logopedyczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej POZ
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Medycyna szkolna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej POZ
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Myszków, 1 Maja 130     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia nerwic
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia hematologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia patologii ciąży
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia planowania rodziny
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu
   Myszków, 1 Maja 130     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Szkoła rodzenia
   Myszków, 1 Maja 130     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Myszków, 1 Maja 130     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt szczepień
    Myszków, 1 Maja 130     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia nerwic
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia hematologiczna
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia patologii ciąży
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Poradnia planowania rodziny
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu
    Myszków, 1 Maja 130     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Szkoła rodzenia
    Myszków, 1 Maja 130     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet zabiegowy
    Myszków, 1 Maja 130     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)