POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KARDIO-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sportowa 3 (05-270 Marki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Marki
tel.: 022 781-16-03

Jednostki - NZOZ "KARDIO-MED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KARDIO-MED"

  Marki, Sportowa 3 (mazowieckie / powiat Marki)
  Telefon: 022 781-16-03
  Email: kardiomed@marki.net.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Urologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Diabetologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Alergologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Dermatologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ortopedyczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Okulistyczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Ortopedyczna (konsultacje)
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej ( USG )
   Marki, Sportowa 3     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
   Marki, Sportowa 3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia dla Dzieci
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Marki, Sportowa 3     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej / Szkoła Podstawowa nr 1/
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej /Szkoła Podstawowa nr 2/
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej / Szkoła Podstawowa Nr 3/
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej / Szkoła Podstawowa Nr 4 /
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej /Zespół Szkół Nr 1/
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej /Zespół Szkół Nr 2 /
   Marki, Sportowa 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Marki, Sportowa 3     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Marki, Sportowa 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Marki, Sportowa 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Marki, Sportowa 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Marki, Sportowa 3     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Marki, Sportowa 3     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Marki, Sportowa 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Marki, Sportowa 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Marki, Sportowa 3      Telefon: 22 781-16-03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Chirurgia ogólna
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Marki, Sportowa 3      Telefon: 227811603  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2
   Marki, Sportowa 3      Telefon: 022 781-16-03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Histopatologia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1
   Marki, Sportowa 3      Telefon: 22 781-16-03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Histopatologia - Okulistyka
   • Histopatologia - Diabetologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)