POLECAMY

Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"

adres: Cieszkowskiego 6 (93-504 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: (0-42) 689-11-59

Jednostki - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"

  • Przychodnia

    Łódź, Cieszkowskiego 6 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
    Telefon: (0-42) 689-11-59
    Email: nowe_rokicie2003@onet.pl
    • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia stomatologiczna
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia stomatologiczna
      • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Poradnia lekarza poz dla dzieci
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
      • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
      • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
      • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
      • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
      • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
      • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
      • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
      • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia neurologiczna
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia neurologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Dział fizjoterapii
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Dział (pracownia) fizjoterapii
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Dział kinezyterapii
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Dział (pracownia) kinezyterapii
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Dział masażu leczniczego
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Dział (pracownia) masażu leczniczego
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Punkt szczepień
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Punkt szczepień
      • Szczepienia - Pediatria
    • Gabinet zabiegowy
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Gabinet zabiegowy
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
      • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
      • Inna - Położnictwo i ginekologia
    • Punkt pobrań materiałów do badań
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pielęgniarska opieka długoterminowa
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
      • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Poradnia otolaryngologiczna
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Zespół długoterminowej opieki domowej
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Zespół długoterminowej opieki domowej
      • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Gabinet medycyny szkolnej
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
      • Medycyna szkolna
      • Szczepienia
      • Medycyna szkolna
      • Szczepienia
    • Poradnia rehabilitacyjna
      Łódź, Cieszkowskiego 6     
      Poradnia rehabilitacyjna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
      • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
      • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Poradnia otolaryngologiczna
        Łódź, Cieszkowskiego 6     
        Poradnia otorynolaryngologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Zespół długoterminowej opieki domowej
        Łódź, Cieszkowskiego 6     
        Zespół długoterminowej opieki domowej
        • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Gabinet medycyny szkolnej
        Łódź, Cieszkowskiego 6     
        Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
        • Medycyna szkolna
        • Szczepienia
        • Medycyna szkolna
        • Szczepienia
      • Poradnia rehabilitacyjna
        Łódź, Cieszkowskiego 6     
        Poradnia rehabilitacyjna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
        • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
        • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
        • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
        • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
        • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)