POLECAMY

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU - OPIEKA AMBULATORYJNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Baranki 24 (19-300 Ełk)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Ełk
tel.: 87 620 95 71

Jednostki - MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU -...

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Ełk, Konopnickiej 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01
  Email: biuro-pm@elk.com.pl
  Witryna: www.promedica.elk.com.pl
  • poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 21  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 610 05 01  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia otolaryngologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia urologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia alergologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia gastroenterologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia neurologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia preluksacyjna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia diabetologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia stomijna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Produkty lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Produkty lecznicze - Chirurgia ogólna
  • poradnia medycyny pracy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Szczepienia - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 37  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
  • poradnia medycyny sportowej
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • ośrodek rehabilitacji dziennej
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 37  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 38  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia położniczo-ginekologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia onkologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia logopedyczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 85  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • poradnia chirurgii onkologicznej
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia chirurgii naczyniowej
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia wad postawy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 37  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia foniatryczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • zespół domowego leczenia tlenem
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 96 94, 620 95 19  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • poradnia neonatologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
  • poradnia kardiologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • punkt szczepień
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 610 05 01  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna pracy
  • pracownia EEG i Biofeedback
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ełk, Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • poradnia chorób wewnętrznych.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologii.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia onkologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia reumatologii.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • zakład diagnostyki obrazowej
   Ełk, Konopnickiej 1     
  • poradnia chirurgii dziecięcej
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia laktacyjna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia urologiczna dla dzieci
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Ełk, Konopnickiej 1     
  • poradnia pediatryczna konsultacyjna.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • dział pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy ogólny.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • poradnia nefrologiczna.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia hematologiczna.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • poradnia nowotworów krwi.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • poradnia okulistyczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poz-ambulatorium ogólne.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • poradnia chorób metabolicznych.
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia audiologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia endokrynologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia kardiologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia pulmonologiczna
   Ełk, Konopnickiej 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chorób wewnętrznych.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia kardiologii.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia onkologiczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • poradnia reumatologii.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • zakład diagnostyki obrazowej
    Ełk, Konopnickiej 1     
   • poradnia chirurgii dziecięcej
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • poradnia laktacyjna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia laktacyjna
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia urologiczna dla dzieci
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • poradnia chirurgii endokrynologicznej
    Ełk, Konopnickiej 1     
   • poradnia pediatryczna konsultacyjna.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • dział pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy ogólny.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • poradnia nefrologiczna.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • poradnia hematologiczna.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • poradnia nowotworów krwi.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia nowotworów krwi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • poradnia okulistyczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poz-ambulatorium ogólne.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • poradnia chorób metabolicznych.
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • poradnia audiologiczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • poradnia endokrynologiczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • poradnia kardiologiczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia neurologiczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia pulmonologiczna
    Ełk, Konopnickiej 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Przychodnia Leczenia Uzależnień

  Ełk, Armii Krajowej 29 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 610 20 37
  Email: biuro-pm@elk.com.pl
  Witryna: www.promedica.elk.com.pl
  • poradnia psychologiczna
   Ełk, Armii Krajowej 29      Telefon: 87 610 20 37  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Ełk, Armii Krajowej 29      Telefon: 87 610 20 37  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Ełk, Armii Krajowej 29      Telefon: 87 610 20 37  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

  Ełk, ul. Baranki 24 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 620 95 26, 87 620 95 91
  Email: biuro-pm@elk.com.pl
  Witryna: www.promedica.elk.com.pl
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 26  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 26  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny POZ
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 91  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Pozostałe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 71  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 71  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół transportu sanitarnego
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 26  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • POZ

  Ełk, ul. Baranki 24 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 620 95 12, 87 621 96 13
  Email: biuro-pm@elk.com.pl
  Witryna: www.promedica.elk.com.pl
  • POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 90, 87 621 96 01  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)