Polki.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi - Łódź
Zakład już nie funkcjonuje!


 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi
 • Łódź , ul. Wileńska 37   (94-029 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Polesie)
 • tel.-----
  email -----
  www -----
Oceny (1)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital...

 • 1

  Szpital

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 0-42 686-83-80, email madurowicz@lodzkie.pl,
  • Izba Przyjęć Internistyczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   USG - Diagnostyka laboratoryjna
   Tomografia komputerowa - Choroby płuc
   Rentgenodiagnostyka - Diabetologia
   Rezonans magnetyczny - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza Łódź, ul. Wileńska 37     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   USG - Diagnostyka laboratoryjna
   Tomografia komputerowa - Położnictwo i ginekologia
   Rentgenodiagnostyka - Choroby płuc
   Rezonans magnetyczny - Diabetologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Gastrologiczno-Internistyczny Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział gastrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania laboratoryjne - Diabetologia
   Diagnostyka obrazowa - Hipertensjologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Hematologiczno-Internistyczny Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   Badania laboratoryjne - Diabetologia
   Diagnostyka obrazowa - Hematologia
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hipertensjologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Kardiologiczno-Internistyczny Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Badania laboratoryjne - Choroby płuc
   Diagnostyka obrazowa - Diabetologia
   Usługi pielęgnacyjne - Hipertensjologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja dzienna - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Medycyny Płodu i Ginekologii Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja dzienna - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Patologii Ciąży Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja dzienna - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Perinatologii Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja dzienna - Patomorfologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Ginekologia onkologiczna
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Neonatologii Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   Badania laboratoryjne
   Diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział patologii noworodka
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   Rehabilitacja dzienna
   Badania laboratoryjne
   Diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Szczepienia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Blok Operacyjny Łódź, ul. Wileńska 37     
   Blok operacyjny
   Diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Rehabilitacja dzienna - Chirurgia onkologiczna
   Badania laboratoryjne - Ginekologia onkologiczna
  • Blok Porodowy Łódź, ul. Wileńska 37     
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Rehabilitacja dzienna
   Badania laboratoryjne
   Diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział Anestezjologii Łódź, ul. Wileńska 37     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Rehabilitacja dzienna
   Badania laboratoryjne
   Diagnostyka obrazowa
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad osobami w starszym wieku
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Szkoła Rodzenia Łódź, ul. Wileńska 37     
   Szkoła rodzenia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Apteka Łódź, ul. Wileńska 37     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   Pozostałe wyroby
  • Pielęgniarka epidemiologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Epidemiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Epidemiologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
  • Punkt Krwiodawstwa Łódź, ul. Wileńska 37     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Kardiologiczna

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 0-42 686-83-80, email madurowicz@lodzkie.pl,
  • Poradnia Kardiologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • 3

  Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 0-42 686-83-80, email madurowicz@lodzkie.pl,
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Badania laboratoryjne
   Diagnostyka obrazowa
   Produkty lecznicze
  • Poradnia Neonatologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Zdrowie matki i dziecka
   Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Szczepienia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Leczenia Bólu i Konsultacji Anestezjologicznych Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Ginekologiczna Wieku Rozwojowego Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Chirurgii Ginekologicznej i Ginekologii Operacyjnej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Chirurgia onkologiczna
   Usługi pielęgnacyjne - Ginekologia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Patologii Ciąży Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Menopauzy Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Badania laboratoryjne
   Angiografia
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Niepłodności Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Chorób Piersi Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Andrologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia Ginekologii Endokrynologicznej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • 4

  Pracownie Diagnostyczne
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Laboratorium Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Patomorfologii Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
  • Pracownia RTG Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Gastrologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
  • Pracownia Kardiologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
  • Zakład Diagnostyki Nieinwazyjnej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
 • 5

  I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
 • 6

  Dział Diagnostyki Medycznej

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon (0-42 686-83-80, email madurowicz@lodzkie.pl,
  • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Endokrynologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Endokrynologia
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Patomorfologii Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
  • Pracownia RTG Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Gastrologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
  • Pracownia Kardiologiczna Łódź, ul. Wileńska 37     
   Pracownie inne
 • 7

  Pracownia Patomorfologii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
 • 8

  Pracownia RTG
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
 • 9

  Pracownia Gastrologiczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
 • 10

  Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
 • 11

  Pracownia Kardiologiczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Wileńska 37 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie