Polki.pl

Szpital - Działdowo

 • Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Działdowo , ul. Leśna 1   (13-200 Działdowo)
  warmińsko-mazurskie (powiat Działdowo)
 • tel. 23 697 22 11
  email sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
  www www.spzoz-dzialdowo.pl
Szpital
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital

 • 1

  Szpital

  Działdowo, ul. Leśna 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  telefon 23 697 22 11,email sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl,www www.spzoz-dzialdowo.pl
  • oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem urologicznymDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapiiDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • oddział położniczo - ginekologicznyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
  • oddział noworodków i wcześniakówDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział neonatologiczny
   Neonatologia - Leczenie stacjonarne
  • oddział neurologicznyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • oddział dziecięcyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział pediatryczny
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
  • oddział psychiatrycznyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Psychiatria - Leczenie stacjonarne
  • blok operacyjnyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • izba przyjęć szpitalnaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
   Leczenie ambulatoryjne
  • izba przyjęć położniczo - ginekologicznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • izba przyjęć dziecięcaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Pediatria - Leczenie stacjonarne
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne
  • izba przyjęć psychiatrycznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   Psychiatria - Leczenie stacjonarne
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • szpitalny oddział ratunkowyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • apteka szpitalnaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • apteka ogólnodostępnaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
  • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  • oddział urazowo-ortopedycznyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
  • prosektoriumDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • centralna sterylizatorniaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Epidemiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • pododdział urologiczny oddziału chirurgii ogólnejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział urologiczny
   Urologia - Leczenie stacjonarne
  • oddział nefrologicznyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział nefrologiczny
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
  • stacja dializDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Stacja dializ
   Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
  • wieloprofilowy oddział chorób wewnętrznych z pododdziałami: kardiologicznym, reumatologicznymDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Choroby wewnętrzne - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • pododdział kardiologiczny wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrzynychDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • pododdział reumatologiczny wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznychDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział reumatologiczny
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
  • oddział udarowyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacyjnegoDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie stacjonarne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • oddział reumatologiczny.Działdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział reumatologiczny
   Reumatologia - Leczenie stacjonarne
  • oddział wewnetrzny.Działdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • oddział kardiologiczny.Działdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • oddział nefrologicznyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział nefrologiczny
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
  • poradnia dziecięca konsultacyjnaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia chirurgicznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia konsultacyjna dla kobietDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia dla kobietDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia chorób wewnętrznychDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • gabinet lekarza poz.Działdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • poradnia stomatologicznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • dział pomocy doraźnejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Ambulatorium ogólne
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • pracownia alergologicznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Alergologia - Badania laboratoryjne
  • pracownia podawania cytostatykówDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Pracownie inne
  • poradnia onkologicznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia medycyny pracyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Zdrowie publiczne - Badania kierowców
  • pracownia serologii transfuzjologicznejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • oddział nefrologiczny ze stacją dializDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział nefrologiczny
   Nefrologia - Leczenie stacjonarne
  • pododdział chirurgii dziecięcejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
  • poradnia chirurgii dziecięcejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia chirurgii onkologicznej.Działdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia medycyny sportowejDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • pododdział udarowyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • dzienny oddział rehabilitacyjnyDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
  • poradnia neurochirurgicznaDziałdowo, ul. Leśna 1     Telefon: ----  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Działdowo

Specjalizacje, resorty ZOZ Działdowo


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl