Polki.pl

Przychodnia Portowa - Szczecin

 • Przychodnia Portowa
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Szczecin , ul. Energetyków 2   (70-656 Szczecin)
  zachodniopomorskie (powiat M. Szczecin)
 • tel. 91/441-21-02
  email sekretariat@przychodniaportowa.pl
  www www.przychodniaportowa.pl
Przychodnia Portowa
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Portowa

 • 1

  Przychodnia Portowa

  Szczecin, ul. Energetyków 2 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  telefon 91/441-21-02,email sekretariat@przychodniaportowa.pl,www http://www.przychodniaportowa.pl/
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet położnych podstawowej opieki zdrowotnejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowySzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Punkt szczepieńSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia medycyny pracySzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia chirurgicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia internistycznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia osteoporozySzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia osteoporozy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pediatrycznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia okulistycznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia laryngologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia audiologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia audiologiczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia psychologiczna
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia wenerologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia wenerologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastrologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia gastrologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologicznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia stomatologii dziecięcejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia stomatologii zachowawczejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębiaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ortodonytycznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia protetyki stomatologicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia chirurgii stomatologicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammograficznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia mammografii
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia densytometrycznaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia densytometryczna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia USG + USG sercaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Pracownia endoskopowaSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Pracownia endoskopii
   Gastroenterologia - Endoskopia
  • Pracownia EKGSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia EEGSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Neurologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia HolteraSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Dział fizjoterapiiSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział fizykoterapiiSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział kinezyterapiiSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział hydroterapiiSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział krioterapiiSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział masażu leczniczegoSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział balneoterapiiSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Zespół transportu sanitarnegoSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Zespół transportu sanitarnego
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Miernicza 10     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Kablowa 14     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Skalista 24     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Bośniacka 7     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Pomorska 150     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Batalionów Chłopskich      Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Nadodrzańska 3     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Portowa 21     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Taborowa 7     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiejSzczecin, ul. Szpitalna 15     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Poradnia stomatologiczna - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia stomatologii zachowawczej - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ortodontyczna - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia protetyki stomatologicznej - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Pracownia protetyki stomatologicznej - FiliaSzczecin, ul. 3 Maja 25-27     Telefon:  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Protetyka stomatologiczna - Przedmioty protetyki stomatologicznej
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - FiliaSzczecin, ul. Kablowa 1     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej - FiliaSzczecin, ul. Kablowa 1     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet położnych podstawowej opieki zdrowotnej - FiliaSzczecin, ul. Kablowa 1     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy - FiliaSzczecin, ul. Kablowa 1     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Punkt szczepień - FiliaSzczecin, ul. Kablowa 1     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia medycyny pracy - FiliaSzczecin, ul. Kablowa 1     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia stomatologiczna - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia stomatologii zachowawczej - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Periodontologia - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia ortodontyczna - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia ortodontyczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia protetyki stomatologicznej - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 105     Telefon:  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Pracownia protetyki stomatologicznej - FiliaSzczecin, ul. leja Wojska Polskiego 73     Telefon:  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Protetyka stomatologiczna - Przedmioty protetyki stomatologicznej
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - FiliaSzczecin, ul. Gdańska 21     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia medycyny pracy - FiliaSzczecin, ul. Gdańska 21     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pilęgniarki podstawowej opieki zdrowotrnej - FiliaSzczecin, ul. Gdańska 21     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej - FiliaSzczecin, ul. Gdańska 20F     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia medycyny pracy - FiliaSzczecin, ul. Gdańska 20F     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pilęgniarki podstawowej opieki zdrowotrnej - FiliaSzczecin, ul. Gdańska 20F     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2Szczecin, ul. Kopernika 16a     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Zdrowie publiczne - Medycyna szkolna
  • Centrum Medycyny PodróżySzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni medycyny pracySzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Diagnostyka laboratoryjna - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy prz Poradni chirurgicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni połozniczo - ginekologicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni dermatologicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni urlogicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni okulistycznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni otolaryngologicznej i audiologicznejSzczecin, ul. Energetyków 2     Telefon: 91/441-21-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej Nr 37Szczecin, ul. Rydla 37     Telefon:  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna rodzinna - Medycyna szkolna

Opieka zdrowotna Szczecin

Specjalizacje, resorty ZOZ Szczecin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl