Polki.pl

NZOZ Poradnia Specjalistyczna dr EWA ANNA MENES - Łódź

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna dr EWA ANNA MENES
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Krawiecka 10 ABC   (91-836 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Bałuty)
 • tel. 42 656 76 30
  email nzozmenes@e.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna dr EWA ANNA MENES
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ Poradnia Specjalistyczna dr EWA...

 • 1

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 656 76 30,email nzozmenes@e.pl,www
  • Poradnia lekarza rodzinnegoŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia Lekarza POZ dla dzieciŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Pediatria - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Pediatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnejŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Położnictwo i ginekologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Położnictwo i ginekologia - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Położnictwo i ginekologia - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Położnictwo i ginekologia - Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowyŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Punkt pobrań materiałów do badańŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepieńŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
 • 2

  przychodnia
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Łódź, ul. Libelta 16 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia medycyny rodzinnejŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia internistycznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia pediatrycznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Pediatria - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Pediatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia laryngologicznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacjiŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia ortopediiŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgicznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położniczaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnejŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia położnej środowiskowej i rodzinnejŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Gabinet zabiegowyŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Gabinet zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badańŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Punkt szczepieńŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Pracownia diagnostyki innej (EKG)Łódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia diagnostyki iinej (audiometria)Łódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Choroby płuc - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia diagnostyki innej (spirometria)Łódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Choroby płuc - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia USGŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchuŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznejŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznejŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział fizjoterapiiŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział fizykoterapiiŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział kinezyterapiiŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział masażu leczniczegoŁódź, ul. Libelta 16     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
 • 3

  Przychodnia
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Łódź, ul. Sporna 83 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia lekarza rodzinnegoŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia internistycznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia pediatrycznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Pediatria - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Pediatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia otolaryngologicznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacjiŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia ortopedycznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnejŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnejŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnejŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Gabinet zabiegowyŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Gabinet zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badańŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepieńŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia diagnostyki innej /EKG/Łódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia diagnostyki innej /audiometria/Łódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Choroby płuc - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia diagnostyki innej /spirometria/Łódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Pracownie inne
   Choroby płuc - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia USGŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchuŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznejŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznejŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Dział fizjoterapiiŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział fizykoterapiiŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział kinezyterapiiŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział masażu leczniczegoŁódź, ul. Sporna 83     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
 • 4

  Przychodnia Specjalistyczna
  Jednostka już nie funcjonuje!

  Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia kardiologicznaŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położniczaŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchuŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznejŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział kinezyterapiiŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział masażu leczniczegoŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia endokrynologicznaŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaŁódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl