Polki.pl

NZOZ " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o. - Wrocław

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Horbaczewskiego 35   (54-130 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Fabryczna)
 • tel. 71 353-22-60
  email nzozkosmo@kosmo.wroc.pl
  www www.kosmo.wroc.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z...

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o.

  Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  telefon 71 352-22-60,email sekretariat@kosmo.wroc.pl,www www.kosmo.wroc.pl
  • Poradnia lekarza POZWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia ginekologiczno - położniczaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia rehabilitacyjnaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia neurologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Pracownia USGWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Pracownia EKGWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Medycyna rodzinna - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia audiometrycznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Gabinet fizjoterapiiWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon: 71 3510558  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnejWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozytonowa tomografia emisyjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnejWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Usługi pielęgnacyjne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Gabinet zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Punkt szczepieńWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • Szkoła rodzeniaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Szkoła rodzenia
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka
  • Poradnia dermatologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia geriatrycznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznegoWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia nerwicWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia leczenia nerwic
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia psychologiczna
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzaleźnieńWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia antynikotynowa
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedycznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia logopedyczna
   Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologicznaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia hepatologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nadciśnienia tętniczegoWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownie inneWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pielęgniarska opieka długoterminowaWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Rehabilitacja w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon:  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnejWrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon: 71 352-22-60  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
 • 2

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o. Filia w Środzie Śląskiej NZOZ "Terapia"

  Środa Śląska, ul. Mostowa 19 (dolnośląskie / powiat Środa Śląska miasto)
  telefon 71 7224150,email sekretariat@kosmo.wroc.pl,www www.kosmo.wroc.pl
  • Poradnia rehabilitacyjnaŚroda Śląska, ul. Mostowa 19     Telefon:  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dział fizjoterapiiŚroda Śląska, ul. Mostowa 19     Telefon:  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Ośrodek rehabilitacji dziennejŚroda Śląska, ul. Mostowa 19     Telefon:  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnejŚroda Śląska, ul. Mostowa 19     Telefon: 71 7224150  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowyŚroda Śląska, ul. Mostowa 19     Telefon: 71 7224150  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • 3

  Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

  Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  telefon 71 353-22-60,email nzozkosmo@kosmo.wroc.pl,www www.kosmo.wroc.pl
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35     Telefon: 71 3512843  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl