Polki.pl

Lecznica LIFE-MED BIS - Żyrardów

 • Lecznica LIFE-MED BIS
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Żyrardów , ul. Filipa de Girarda 17   (96-300 Żyrardów)
  mazowieckie (powiat Żyrardów)
 • tel. 46 855 1650
  email mpage@wp.pl
Lecznica LIFE-MED BIS
Oceny (1)
5.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznica LIFE-MED BIS

 • 1

  Lecznica LIFE-MED BIS

  Żyrardów, ul. ul. Filipa de Girarda 17 (mazowieckie / powiat Żyrardów)
  telefon 46 855 1650,email mpage@wp.pl,www
  • PORADNIA POZŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 16 50  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • PORADNIA LEKARZA RODZINNEGOŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 16 50  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
  • PORADNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 16 50  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
   Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
   Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • PUNKT SZCZEPIEŃŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Punkt szczepień
   Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Epidemiologia - Szczepienia
  • GABINET ZABIEGOWYŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób naczyń
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA NEFROLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA MEDYCYNY PRACYŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA NEUROLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PEDIATRYCZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄTŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia proktologiczna
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻYŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia patologii ciąży
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PRELUKSACYJNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA OKULISTYCZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia logopedyczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA UROLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGOŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I ICH RODZINŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA PROMOCJI ZDROWIAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Zdrowie publiczne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   Zdrowie publiczne - Zdrowie środowiskowe
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGOŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Psychiatria - Leczenie w domu pacjenta
  • PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Choroby wewnętrzne - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Inne
  • PUNKT POBRAŃŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • PRACOWNIA USGŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • PRACOWNIA USG DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Pracownia USG dla dzieci
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA DLA DZIECIŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • PORADNIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: 46 855 1650  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie ambulatoryjne
   Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
   Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
  • PORADNIA GERIATRYCZNAŻyrardów, ul. Filipa de Girarda 17     Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Żyrardów

Specjalizacje, resorty ZOZ Żyrardów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl