Polki.pl

Dolnośląskie Centrum Onkologii - Wrocław

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii
 • Wrocław , ul. Hirszfelda 12   (53-413 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Krzyki)
 • tel. 071 36-89-201
  email dco@post.pl
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Onkologii

 • 1

  Szpital Onkologiczny

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689201,email ,www
  • Izba przyjęć
   Leczenie stacjonarne
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Blok operacyjny I
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Blok operacyjny II
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii onkologicznej I
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chirurgii onkologicznej II
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział radioterapii I
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział radioterapii II
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział radioterapii I
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział radioterapii ginekologicznej I
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział radioterapii ginekologicznej II
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział ginekologii onkologicznej
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Oddział chemioterapii
   Leczenie stacjonarne
  • Oddział dzienny chemioterapii
  • Zakład brachyterapii
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • Dział anestezjologii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • Poradnia badań profilaktycznych i okresowych
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział rehabilitacji ruchowej
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
  • Apteka
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Hospicjum domowe
   Medycyna paliatywna - Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet EKG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozostałe usługi pomocnicze
 • 2

  Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689580,email ,www
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki chorób sutka
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Ginekologia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia radioterapii ginekologicznej
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia radioterapii
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chemioterapii
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół opieki paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Zespół opieki domowej
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Dzienny ośrodek opieki paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Zespół opieki paliatywnej dla dzieci i młodocianych
   Medycyna paliatywna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia endoskopii
   Gastroenterologia - Endoskopia
 • 3

  Zakład Radiologii

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689542,email ,www
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa
  • Pracownia RTG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia ultrasonografii
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • Pracownia kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Nadzór radiologiczny
 • 4

  Zakład Patomorfologii

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689537,email ,www
  • Pracownia biopsyjna
   Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia badań śródoperacyjnych
   Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia cytologiczna
   Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia immunohistochemiczna
   Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • 5

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689530,email ,www
  • Pracownia analityki ogólnej
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownia biochemii
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • Pracownia hematologii
   Hematologia - Badania laboratoryjne
  • Pracownia immunologii
   Badania laboratoryjne
  • Pracownia serologii
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • 6

  Zakład Teleradioterapii

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689501,email ,www
  • Pracownia megavoltowa
   Radioterapia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Rentgenoterapia
   Radioterapia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia symulatora
   Radioterapia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Ambulatorium teleradioterapii
  • Dział radioterapii ambulatoryjnej
   Radioterapia onkologiczna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Dział radioterapii stacjonarnej
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
 • 7

  Zakład Fizyki Medycznej

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3689521,email ,www
  • Pracownia modelarska
   Radioterapia onkologiczna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • 8

  Hospicjum domowe

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 36-89-291,email ,www
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Medycyna paliatywna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna paliatywna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia opieki nad rodzinami chorych i osieroconymi
   Medycyna paliatywna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna paliatywna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Medycyna paliatywna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Medycyna paliatywna - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • 9

  Zakład Biologii i Diagnostyki Eksperymentalnej Nowotworów

  Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 36-89-537,email ,www
  • 10

   Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne

   Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
   telefon 071 36-89-565,email ,www
   • Sekcja programu profilaktycznego raka szyjki macicy
    Zdrowie publiczne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Sekcja programu profilaktycznego raka piersi
    Zdrowie publiczne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • 11

   Zakład Chorób Gruczołu Sutkowego

   Wrocław, ul. Hirszfelda 12 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
   telefon 071 36-89-541,email ,www
   • Pracownia mammografii
    Radiologia i diagnostyka obrazowa - Inne
   • Pracownia mammotomiczna
    Radiologia i diagnostyka obrazowa - Pozostałe usługi pomocnicze
   • Dział Diagnostryki Obrazowej i Maloinwazyjnej Chorób Gruczołu Sutkowego
    Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
   • Pracownia ultrasonografii
    Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
   • Dział terapeutyczny chorób gruczołu sutkowego
    Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

  Opieka zdrowotna Wrocław

  Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


  Zobacz także w We-Dwoje.pl

  Zobacz
  ostatnie wydanie tygodnika

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl