Polki.pl

Centrum Medyczne "Med-GASTR" - Łódź

 • Centrum Medyczne "Med-GASTR"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Mokra 4   (91-034 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Bałuty)
 • tel. 42 258 22 33
  email arkadiusz.mamos@medgastr.pl
  www www.medgastr.pl
Centrum Medyczne
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne "Med-GASTR"

 • 1

  CENTRUM MEDYCZNE - ZESPÓŁ PRACOWNII DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWYCH

  Łódź, ul. ul. Mokra 4 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 258 22 33,email arkadiusz.mamos@medgastr.pl,www www.medgastr.pl
  • ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • PRACOWNIA USG I DIAGNOSTYKI UKŁADU KRĄŻENIAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Pracownia USG
   Chirurgia naczyniowa - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Kardiologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Angiologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • ZESPÓŁ PRACOWNII ENDOSKOPOWYCH DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWYCHŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Pracownia endoskopii
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - Endoskopia
   Choroby płuc - Endoskopia
   Urologia - Endoskopia
   Otorynolaryngologia - Endoskopia
 • 2

  CENTRUM MEDYCZNE - PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  Łódź, ul. ul. Mokra 4 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 258 22 33,email arkadiusz.mamos@medgastr.pl,www www.medgastr.pl
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Gastroenterologia - Endoskopia
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECIŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne
   Gastroenterologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Gastroenterologia - Endoskopia
  • PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia hepatologiczna
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCHŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Endokrynologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Profilaktyka i zdrowie publiczne
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia proktologiczna
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia ogólna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Onkologia kliniczna - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia chorób płuc
   Choroby płuc - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne
   Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby płuc - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Otorynolaryngologia - Endoskopia
  • PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECIŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne
   Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia dziecięca - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Otorynolaryngologia dziecięca - Endoskopia
  • PORADNIA WAD POSTAWYŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia wad postawy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - USG
  • PORADNIA PRELUKSACYJNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia preluksacyjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Diagnostyka obrazowa
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - USG
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Psychiatria dzieci i młodzieży - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA DIETETYCZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - Diagnostyka obrazowa
   Kardiologia - Inne
  • PORADNIA OKULISTYCZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon:  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Okulistyka - Pozostała opieka ambulatoryjna
  • PORADNIA UROLOGICZNAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon: 42 258 22 33  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Urologia - Diagnostyka obrazowa
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon: 42 258 22 33  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Ginekologia onkologiczna - Pozostała opieka ambulatoryjna
   Położnictwo i ginekologia - USG
  • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYŁódź, ul. ul. Mokra 4     Telefon: 42 258 22 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo ginekologiczne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl