Polki.pl

Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne - Poznań

 • Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Poznań , ul. 28 Czerwca 1956 r. 194   (61-485 Poznań)
  wielkopolskie (powiat Poznań-Wilda)
 • tel. 061 831-27-10
  email l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne HCP Lecznictwo...

 • 1

  Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne

  Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194 (wielkopolskie / powiat Poznań-Wilda)
  telefon 061 831-27-10,email l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl,www
  • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGICZNYM I PODODDZIAŁEM HIPERTENSJOLOGIIPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
   Hipertensjologia - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYMPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział neurologiczny
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPIIPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
  • SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Neurologia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Anestezjologia i intensywna terapia - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • BLOK OPERACYJNYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Blok operacyjny
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
  • IZBA PRZYJĘĆ CHIRURGICZNAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Izba przyjęć szpitala
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Urologia - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • IZBA PRZYJĘĆ INTERNISTYCZNAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Izba przyjęć szpitala
   Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
  • IZBA PRZYJĘĆ NEUROLOGICZNAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Izba przyjęć szpitala
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • APTEKA SZPITALNAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Farmakologia kliniczna - Produkty lecznicze
  • PRACOWNIA EKGPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • PRACOWNIA EEGPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • PRACOWNIA RTG I RTG ZABIEGOWEJPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • PRACOWNIA USG Z DOPPLEREMPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia USG
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
  • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa
  • PRACOWNIA ENDOSKOPOWAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia endoskopii
   Chirurgia ogólna - Endoskopia
  • PRACOWNIA ECHOPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Kardiologia - Inne
  • PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
  • ODDZIAŁ OGÓLNO-ZABIEGOWYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Urologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział onkologiczny
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ CHEMIOTERAPIIPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ UDAROWYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział udarowy
   Neurologia - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM NEUROCHIRURGICZNYMPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
  • PORADNIA CHEMIOTERAPIIPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chemioterapii
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział kardiologiczny
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Kardiologia - Leczenie stacjonarne
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPIIPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział radioterapii
   Radioterapia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
   Onkologia kliniczna - Leczenie stacjonarne
  • PRACOWNIA HEMODYNAMIKI SERCAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia hemodynamiki
   Kardiologia - Inne
  • PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII SERCAPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia elektrofizjologii
   Kardiologia - Inne
  • PRACOWNIA WSZCZEPIANIA STYMULATORÓWPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Kardiologia - Inne
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNYPoznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194     Telefon: 061 831-27-10  
   Oddział urologiczny
   Urologia - Leczenie stacjonarne

Opieka zdrowotna Poznań

Specjalizacje, resorty ZOZ Poznań


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl