Polki.pl

ADO-MED 2 Roman Elias - Chorzów

  • ADO-MED 2 Roman Elias
  • Działalność lecznicza
    Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)
  • Chorzów , ul. Stefana Batorego 19   (41-506 Chorzów)
    śląskie (powiat M. Chorzów)
  • tel. 327843519
    email adomed2@adomed2.com.pl
    www www.adomed2.com.pl
ADO-MED 2 Roman Elias
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ADO-MED 2 Roman Elias

  • 1

    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ADO-MED 2"

    Chorzów, ul. Stefana Batorego 19 (śląskie / powiat M. Chorzów)
    telefon 327843519,email adomed2@adomed2.com.pl,www www.adomed2.com.pl
    • Poradnia lekarza POZChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
    • Poradnia urazowo-ortopedycznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia profilaktyki schorzeń piersiChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia profilaktyki chorób piersi
      Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia kardiologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia kardiologiczna
      Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia urologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia urologiczna
      Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia ginekologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia ginekologiczna
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Poradnia stomatologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia stomatologiczna
      Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
      Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
      Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
      Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
      Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
    • Poradnia proktologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia proktologiczna
      Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia diabetologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia diabetologiczna
      Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Oświata i promocja zdrowia
    • Poradnia chirurgii ogólnejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia neurologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia neurologiczna
      Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia okulistycznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia okulistyczna
      Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia medycyny pracyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia medycyny pracy
      Medycyna pracy - Medycyna pracy
      Medycyna pracy - Badania kierowców
    • Poradnia chorób wewnętrznychChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia chorób wewnętrznych
      Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia otolaryngologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia psychologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia psychologiczna
      Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Poradnia dermatologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia dermatologiczna
      Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia osteoporozyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia osteoporozy
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Oddział chirurgii krótkoterminowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • Pracownia RTGChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
      Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
    • Poradnia onkologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia onkologiczna
      Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia biopsji cienkoigłowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi pomocnicze
    • Pracownia mammograficznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Pracownia diagnostyki obrazowej
      Położnictwo i ginekologia - Diagnostyka obrazowa
      Onkologia kliniczna - Diagnostyka obrazowa
      Chirurgia ogólna - Diagnostyka obrazowa
    • Poradnia schorzeń tarczycyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia chorób tarczycy
      Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Oddział chirurgii ogólnej w zakresie chirurgii i okulistykiChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Oddział chirurgiczny ogólny
      Okulistyka - Leczenie stacjonarne
      Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
      Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • Poradnia pediatrycznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia pediatryczna
      Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Pracownia USGChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Pracownia USG
      Położnictwo i ginekologia - USG
      Choroby wewnętrzne - USG
      Chirurgia naczyniowa - USG
      Pediatria - USG
      Chirurgia ogólna - USG
      Urologia - USG
    • Punkt pobrań materiałów do badańChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Punkt pobrań materiałów do badań
      Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
    • Gabinet pielęgniarki środowiskowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
      Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Gabinet położnej środowiskowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      Pozostała opieka ambulatoryjna
    • Poradnia medycyny pracyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
      Poradnia medycyny pracy
      Medycyna pracy - Medycyna pracy
      Medycyna pracy - Badania kierowców
    • Poradnia chirurgii ogólnejKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 32/7843519  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia schorzeń tarczycyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
      Poradnia chorób tarczycy
      Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia profilaktyki schorzeń sutkaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
      Poradnia profilaktyki chorób piersi
      Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Pracownia USGKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
      Pracownia USG
      Położnictwo i ginekologia - USG
      Urologia - USG
      Chirurgia naczyniowa - USG
      Chirurgia ogólna - USG
      Pediatria - USG
      Choroby wewnętrzne - USG
    • Blok operacyjnyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 32/7843519  
      Blok operacyjny
      Okulistyka - Leczenie stacjonarne
      Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • Poradnia lekarza POZKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 32/7843519  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
    • Poradnia genetyki klinicznejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia genetyczna
      Genetyka kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Gabinet zabiegowyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Gabinet zabiegowy
      Pozostałe usługi pomocnicze
    • Punkt szczepieńChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Punkt szczepień
      Szczepienia
    • Poradnia gastrologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia gastrologiczna
      Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia reumatologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Poradnia reumatologiczna
      Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Dział farmacji szpitalnejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
      Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
      Farmakologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
    • Poradnia lekarza POZŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
    • Poradnia urazowo-ortopedycznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia profilaktyki schorzeń piersiŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia profilaktyki chorób piersi
      Onkologia kliniczna - Oświata i promocja zdrowia
    • Poradnia kardiologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia kardiologiczna
      Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia urologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia urologiczna
      Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia reumatologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia reumatologiczna
      Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia reumatologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia reumatologiczna
      Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia psychiatrycznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia zdrowia psychicznego
      Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia psychiatrycznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia zdrowia psychicznego
      Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia ginekologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia ginekologiczna
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia stomatologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia stomatologiczna
      Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
    • Poradnia proktologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia proktologiczna
      Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia chirurgii ogólnejŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia neurologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia neurologiczna
      Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia medycyny pracyŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia medycyny pracy
      Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Poradnia endokrynologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia endokrynologiczna
      Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia endokrynologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia endokrynologiczna
      Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia gastroenterologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia gastroenterologiczna
      Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia chorób wewnętrznychŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia chorób wewnętrznych
      Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia otorynolaryngologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia dermatologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia dermatologiczna
      Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia alergologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia alergologiczna
      Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia alergologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia alergologiczna
      Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia osteoporozyŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
      Poradnia osteoporozy
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Gabinet fizykoterapii i rehabilitacjiChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Dział (pracownia) fizjoterapii
      Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Poradnia leczenia bóluChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia leczenia bólu
      Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia rehabilitacyjnaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia rehabilitacyjna
      Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
    • Poradnia chirurgiczna dla dzieciChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
      Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia nefrologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
      Poradnia nefrologiczna
      Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia lekarza rodzinnegoKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
      Medycyna rodzinna - USG
      Medycyna rodzinna - Szczepienia
      Oświata i promocja zdrowia
    • Poradnia chirurgii ogólnejKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznejKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia chorób tarczycyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia chorób tarczycy
      Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia ginekologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Poradnia kardiologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia kardiologiczna
      Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
    • Poradnia neurologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia neurologiczna
      Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia otolaryngologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia schorzeń sutkaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia profilaktyki chorób piersi
      Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Położnictwo i ginekologia - USG
    • Poradnia stomatologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia stomatologiczna
      Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
      Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
      Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
      Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
      Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
    • Poradnia medycyny pracyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia medycyny pracy
      Medycyna pracy - Medycyna pracy
      Medycyna pracy - Badania kierowców
    • Poradnia pediatrycznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Poradnia pediatryczna
      Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
      Pediatria - Szczepienia
    • Pracownia USGKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Pracownia USG
      Położnictwo i ginekologia - USG
      Urologia - USG
      Pediatria - USG
      Chirurgia ogólna - USG
      Choroby wewnętrzne - USG
      Chirurgia naczyniowa - USG
    • Punkt pobrań materiału do badańKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
      Punkt pobrań materiałów do badań
      Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
    pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Chorzów

Specjalizacje, resorty ZOZ Chorzów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl