Polki.pl

ADO-MED 2 Roman Elias - Chorzów

 • ADO-MED 2 Roman Elias
 • Działalność lecznicza
  Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)
 • Chorzów , ul. Stefana Batorego 19   (41-506 Chorzów)
  śląskie (powiat M. Chorzów)
 • tel. 327843519
  email adomed2@adomed2.com.pl
  www www.adomed2.com.pl
ADO-MED 2 Roman Elias
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ADO-MED 2 Roman Elias

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ADO-MED 2"

  Chorzów, ul. Stefana Batorego 19 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  telefon 327843519,email adomed2@adomed2.com.pl,www www.adomed2.com.pl
  • Poradnia lekarza POZChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia urazowo-ortopedycznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersiChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia stomatologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia stomatologiczna
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia proktologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia proktologiczna
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia diabetologiczna
   Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistycznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia okulistyczna
   Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia chorób wewnętrznychChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia dermatologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia osteoporozyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia osteoporozy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oddział chirurgii krótkoterminowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Pracownia RTGChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka
  • Poradnia onkologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia onkologiczna
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia biopsji cienkoigłowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia mammograficznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Położnictwo i ginekologia - Diagnostyka obrazowa
   Onkologia kliniczna - Diagnostyka obrazowa
   Chirurgia ogólna - Diagnostyka obrazowa
  • Poradnia schorzeń tarczycyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób tarczycy
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oddział chirurgii ogólnej w zakresie chirurgii i okulistykiChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Poradnia pediatrycznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USGChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Pracownia USG
   Położnictwo i ginekologia - USG
   Choroby wewnętrzne - USG
   Chirurgia naczyniowa - USG
   Pediatria - USG
   Chirurgia ogólna - USG
   Urologia - USG
  • Punkt pobrań materiałów do badańChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia medycyny pracyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia chirurgii ogólnejKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 32/7843519  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia schorzeń tarczycyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób tarczycy
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki schorzeń sutkaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USGKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 327843519  
   Pracownia USG
   Położnictwo i ginekologia - USG
   Urologia - USG
   Chirurgia naczyniowa - USG
   Chirurgia ogólna - USG
   Pediatria - USG
   Choroby wewnętrzne - USG
  • Blok operacyjnyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 32/7843519  
   Blok operacyjny
   Okulistyka - Leczenie stacjonarne
   Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Poradnia lekarza POZKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: 32/7843519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia genetyki klinicznejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia genetyczna
   Genetyka kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet zabiegowyChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Gabinet zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepieńChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Punkt szczepień
   Szczepienia
  • Poradnia gastrologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia gastrologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dział farmacji szpitalnejChorzów, ul. Stefana Batorego 19     Telefon: 327843519  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Farmakologia kliniczna - Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia lekarza POZŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia urazowo-ortopedycznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersiŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Onkologia kliniczna - Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia kardiologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia urologiczna
   Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia reumatologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychiatrycznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychiatrycznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia proktologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia proktologiczna
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnejŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracyŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia endokrynologiczna
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastroenterologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób wewnętrznychŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otorynolaryngologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia dermatologiczna
   Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia osteoporozyŚwiętochłowice, ul. Brzozowa 2     Telefon: ----  
   Poradnia osteoporozy
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet fizykoterapii i rehabilitacjiChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia leczenia bóluChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia leczenia bólu
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjnaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieciChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologicznaChorzów, ul. Batorego 19     Telefon: ----  
   Poradnia nefrologiczna
   Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza rodzinnegoKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna rodzinna - USG
   Medycyna rodzinna - Szczepienia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnejKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznejKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób tarczycyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia chorób tarczycy
   Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Kardiologia - Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia neurologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia schorzeń sutkaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Onkologia kliniczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Położnictwo i ginekologia - USG
  • Poradnia stomatologicznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
   Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
   Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
   Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
  • Poradnia medycyny pracyKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Badania kierowców
  • Poradnia pediatrycznaKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Poradnia pediatryczna
   Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Pediatria - Szczepienia
  • Pracownia USGKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Pracownia USG
   Położnictwo i ginekologia - USG
   Urologia - USG
   Pediatria - USG
   Chirurgia ogólna - USG
   Choroby wewnętrzne - USG
   Chirurgia naczyniowa - USG
  • Punkt pobrań materiału do badańKatowice, ul. Sowińskiego 50     Telefon: ----  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Diagnostyka laboratoryjna - Pozostałe usługi pomocnicze
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Chorzów

Specjalizacje, resorty ZOZ Chorzów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl