Polki.pl

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi - Łódź


 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Łódź , ul. Kosynierów Gdyńskich 61   (93-357 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Górna)
 • tel.42 68 55 130
  email szpital@bonifratrzy.lodz.pl
  www www.bonifratrzy.lodz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana...

 • 1

  Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi

  Łódź , ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  telefon 42 6855163, email szpital@bonifratrzy.lodz.pl,
  • Oddział Kardiologiczny Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Diabetologia
   Badania laboratoryjne - Kardiologia
   Badania laboratoryjne - Diabetologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Diabetologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Kardiologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Diabetologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Inna - Kardiologia
   Inna - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Kardiologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Diabetologia
   Nadzór epidemiologiczny - Kardiologia
   Nadzór epidemiologiczny - Diabetologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Chirurgia ogólna
   Rehabilitacja dzienna - Gastroenterologia
   Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Gastroenterologia
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Gastroenterologia
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Gastroenterologia
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
   Badania laboratoryjne - Gastroenterologia
   Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Chirurgia ogólna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Gastroenterologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Inna - Chirurgia ogólna
   Inna - Gastroenterologia
   Inna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Nadzór i kontrola sanitarna - Chirurgia ogólna
   Nadzór i kontrola sanitarna - Gastroenterologia
   Nadzór epidemiologiczny - Chirurgia ogólna
   Nadzór epidemiologiczny - Gastroenterologia
   Nadzór epidemiologiczny - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Medycyny Paliatywnej Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna paliatywna
   Rehabilitacja dzienna - Medycyna paliatywna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Medycyna paliatywna
   Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   Diagnostyka obrazowa - Medycyna paliatywna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   Inna - Medycyna paliatywna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna paliatywna
   Nadzór i kontrola sanitarna - Medycyna paliatywna
   Nadzór epidemiologiczny - Medycyna paliatywna
  • Dział Anestezjologii Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   Inna - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć Szpitala Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Blok Operacyjny Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
   Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Badania laboratoryjne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Badania laboratoryjne - Neurochirurgia
   Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   Diagnostyka obrazowa - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Badania laboratoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Dział Farmacji Szpitalnej Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Sterylizatornia Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Nadzór i kontrola sanitarna - Chirurgia ogólna
   Nadzór epidemiologiczny - Chirurgia ogólna
  • Oddział chorób wewnętrznych Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja dzienna - Gastroenterologia
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Gastroenterologia
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Gastroenterologia
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Gastroenterologia
   Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   Badania laboratoryjne - Gastroenterologia
   Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Inna - Choroby wewnętrzne
   Inna - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Choroby wewnętrzne
   Nadzór i kontrola sanitarna - Gastroenterologia
   Nadzór epidemiologiczny - Choroby wewnętrzne
   Nadzór epidemiologiczny - Gastroenterologia
  • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór i kontrola sanitarna
   Nadzór epidemiologiczny
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Badania laboratoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Diagnostyka obrazowa - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział okulistyczny Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Badania laboratoryjne - Okulistyka
   Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   Angiografia - Okulistyka
   Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Pracownia elektrofizjologiczna Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Oddział wieloprofilowy zabiegowy Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział wieloprofilowy zabiegowy
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Chorób Metabolicznych i Przewodu Pokarmowego Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział chorób metabolicznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium ogólne Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Ziołolecznicza Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   Leczenie w trybie hostelowym - Zdrowie publiczne
   Rehabilitacja dzienna - Zdrowie publiczne
   Badania laboratoryjne - Zdrowie publiczne
   Diagnostyka obrazowa - Zdrowie publiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   Nadzór epidemiologiczny - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Leczenia Bólu Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w trybie hostelowym - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Badania laboratoryjne - Neurologia
   Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Nadzór i kontrola sanitarna - Neurologia
  • Poradnia Audiologiczna Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w trybie hostelowym - Audiologia i foniatria
   Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   Badania laboratoryjne - Audiologia i foniatria
   Diagnostyka obrazowa - Audiologia i foniatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Audiologia i foniatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Nadzór epidemiologiczny - Audiologia i foniatria
  • Pracownia EKG Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Pracownie inne
   Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie ambulatoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Dzienna pomoc lekarska - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór i kontrola sanitarna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nadzór epidemiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział rehabilitacji ruchowej Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostałe wyroby - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
   Nadzór i kontrola sanitarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja dzienna - Onkologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
   Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   Inna - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Geriatria
  • Zespół Rehabilitacji Ruchowej Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pozostałe wyroby - Balneologia i medycyna fizykalna
   Oświata i promocja zdrowia - Balneologia i medycyna fizykalna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Balneologia i medycyna fizykalna
   Nadzór i kontrola sanitarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Nefrologiczna Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie w trybie hostelowym - Nefrologia
   Rehabilitacja dzienna - Nefrologia
   Badania laboratoryjne - Nefrologia
   Diagnostyka obrazowa - Nefrologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   Nadzór epidemiologiczny - Nefrologia
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia Łódź, ul. ul. Kosynierów Gdyńskich 61     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie