Polki.pl

Szpital Specjalistyczny - Białystok


 • Szpital Specjalistyczny
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Białystok , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26   (15-950 Białystok)
  podlaskie (powiat M. Białystok)
 • tel.85 74 88 100
  email sekretariat@sniadecja.pl
  www www.sniadecja.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital Specjalistyczny

 • 1

  Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

  Białystok , ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  telefon 85 74 88 100, email sekretariat@sniadecja.pl, www www.sniadecja.pl
  • Oddział Ortopedyczno-Urazowy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chorób Oczu Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Kardiologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Reumatologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Osteoporozy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Neonatologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Pracownia Analityki Ogólnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hormonów Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Osteodensytametrii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Pracownia densytometryczna
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii Narządu Rodnego i Diagnostyki Schorzeń Sutka Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Echoelektrokadiografii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Fizjoterapii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Schorzeń Somatycznych Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Sterylizatornia Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Oddział Neurologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Inne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyki Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Audiologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Inne - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Hematologiczna i Hemostazy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mammograficzna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia mammografii
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urodynamiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia urodynamiczna
   Inne - Urologia
  • Apteka Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Logopedyczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Inne - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia dla Dzieci Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   Inne - Pediatria
  • Pracownia Elektrokardiografii dla Dzieci Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   Inne - Pediatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia endoskopii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej z Leczeniem Schorzeń Siatkówki Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia Hemodynamiki Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pododdział Udarowy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Dział Diagnostyki Układu Krążenia Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Diagnostyki Obrazowej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Medycyny Pracy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinety diagnostyczno-zabiegowe Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Inne - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pulmonologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Leczenia Bólu Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia histopatologii
   Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia Diagnostyki Cytologicznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Patomorfologia
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 85 74 88 100  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, z łóżkami intensywnego nadzoru chirurgicznego w tym Pododdział Zmian Zapalnych Narządu Ruchu Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii, Urologii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ortopedyczno -Urazowy Dziecięcy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii z Pracownią Pulmonologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Oddział Kardiologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Neurologii I Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • II Oddział Neurologii z łóżkami intensywnego nadzoru neurologicznegoz Pracownią EEG Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Dziecięcy "A" z Pododdziałem Patologii Niezakaźnej Noworodka Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Dziecięcy "B" z Pracownią Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neurologii Dziecięcej, Leczenia Padaczek i Rehabilitacji z Pracownią EEG Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Otolaryngologii Dziecięcej z Pracownią Audiologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Położniczy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Noworodków z Pododdziałem Noworodków Septycznych Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Wcześniaków Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział niemowlęcy
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgii Dziecięcej, Ortopedyczno-Urazowego Dziecięcego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny Oddziału Otolaryngologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Chorób Oczu Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Blok Operacyjny Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny Oddziałów Położniczego i Ginekologicznego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Izby Przyjęć przy Oddziałach Chirurgii Ogólnej, Urologii i Ortopedyczno-Urazowym Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izby Przyjęć przy Oddziałach Chorób Wewnętrznych, Neurologii i Rehabilitacji Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Izby Przyjęć przy Oddziałach Położniczo-Ginekologicznym Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć Oddziałów Chirurgii Dziecięcej, Dziecięcego Ortopedyczno-Urazowego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć Oddziału Dziecięcego Obserwacyjno-Zakaźnego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć przy Oddziałach Otolaryngologii i Chorób Oczu Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Apteka Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Gabinet Medycyny Pracy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Stomatologiczny Przyszpitalny Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Ambulatorium Chirurgiczne dla Dzieci Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
  • Ambulatorium Urazowo-Ortopedyczne dla Dzieci Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Endokrynologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji Leczniczej z Pracownią Neurofizjologii Klinicznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Wojewódzka Poradnia Neurologiczna Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Pododdział Anestezji w Położnictwie i Ginekologii z łóżkami wzmożonego nadzoru Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Dział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Sterylizatornia Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Sterylizatornia
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział diabetologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Oddział Neurologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Oddział Otolaryngologii Dziecięcej z Pracownią Audiologii Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Blok Operacyjny Oddziałów: Chirurgii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Izba Przyjęć Oddziałów: Chirurgii, Ortopedii i Otolaryngologii Dziecięcej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Plastycznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Oddział chirurgii plastycznej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Plastycznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Blok Porodowy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Sala porodowa
   Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział fizjoterapii dla dzieci i młodzieży Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży Białystok, ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Białystok

Specjalizacje, resorty ZOZ Białystok


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl