Polki.pl

SZPITAL - Giżycko


 • SZPITAL
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Giżycko , ul. Warszawska 41   (11-500 Giżycko)
  warmińsko-mazurskie (powiat Giżycko)
 • tel.87 429 66 66, 429 66 01
  email sekretariat@zozgiz.pl
  www www.zozgiz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - SZPITAL

 • 1

  Szpital

  Giżycko , ul. Warszawska 41 (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  telefon 87 429 66 66, email sekretariat@zozgiz.pl, www www.zozgiz.pl
  • szpitalny oddział ratunkowy Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 83  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • oddział chirurgii ogólnej Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 32  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział urazowo-ortopedyczny Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 42  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział ginekologiczno-położniczy Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 15  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pododdział noworodków Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 65  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział wewnętrzny Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 02  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział urologiczny Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 27  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział neurologiczny Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 92  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 66  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział pediatryczny Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 62  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • dział fizjoterapii Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 53  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • izba przyjęć Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 83  
   Izba przyjęć szpitala
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   Pozostałe
  • blok operacyjny Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 71  
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • apteka szpitalna Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 74  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział chorób zakaźnych Giżycko, ul. Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 92  
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pododdział otolaryngologiczny Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział obserwacyjno-zakaźny Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pracownia diagnostyczna, Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • oddział gastroenterologiczny Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • pododdział chemioterapii Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • prosektorium Giżycko, ul. Warszawska 41     
  • sterylizatornia Giżycko, ul. Warszawska 41     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Szpital Powiatowy w Węgorzewie
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgorzewo , ul. 3 - go Maja 17B (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo miasto)
  • oddział wewnetrzny Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17B     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział rehabilitacyjny Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17B     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział detoksykacyjny Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17B     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • pododdział paliatywny Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17B     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
 • 3

  Poradnia Przyszpitalne Węgorzewo
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgorzewo , ul. 3 - go Maja 17 B (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo miasto)
  • poradnia konsultacyjna internistyczna Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia rehabilitacyjna Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia leczenia uzależnień Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • 4

  Pomoc Doraźna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Giżycko , ul. Warszawska 41 (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  • ambulatorium Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy "R" Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium zabiegowe w Węgorzewie Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • zespół wyjazdowy "W" w Węgorzewie Giżycko, ul. Warszawska 41     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • 5

  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgorzewo , ul. 3 - go Maja 17 B (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  • zakład opiekiuńczo-leczniczy Węgorzewo, ul. 3 - go Maja 17 B     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Opieka zdrowotna Giżycko

Specjalizacje, resorty ZOZ Giżycko


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl