Polki.pl

Szpital - Działdowo


 • Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Działdowo , ul. Leśna 1   (13-200 Działdowo)
  warmińsko-mazurskie (powiat Działdowo)
 • tel.23 697 22 11
  email sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
  www www.spzoz-dzialdowo.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Szpital

 • 1

  Szpital

  Działdowo , ul. Leśna 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  telefon 23 697 22 11, email sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl, www www.spzoz-dzialdowo.pl
  • oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem urologicznym Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział położniczo - ginekologiczny Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział noworodków i wcześniaków Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • oddział neurologiczny Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • oddział dziecięcy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • oddział psychiatryczny Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • blok operacyjny Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
  • izba przyjęć szpitalna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
   Leczenie ambulatoryjne
  • izba przyjęć położniczo - ginekologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • izba przyjęć dziecięca Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
  • izba przyjęć psychiatryczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • szpitalny oddział ratunkowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
  • apteka szpitalna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • apteka ogólnodostępna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział urazowo-ortopedyczny Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • prosektorium Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • centralna sterylizatornia Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • pododdział urologiczny oddziału chirurgii ogólnej Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • oddział nefrologiczny Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • stacja dializ Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • wieloprofilowy oddział chorób wewnętrznych z pododdziałami: kardiologicznym, reumatologicznym Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • pododdział kardiologiczny wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrzynych Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • pododdział reumatologiczny wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział udarowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacyjnego Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • oddział reumatologiczny. Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział wewnetrzny. Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział kardiologiczny. Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • oddział nefrologiczny Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • poradnia dziecięca konsultacyjna Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia chirurgiczna Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia konsultacyjna dla kobiet Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia dla kobiet Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chorób wewnętrznych Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet lekarza poz. Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • dział pomocy doraźnej Działdowo, ul. Leśna 1     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pracownia alergologiczna Działdowo, ul. Leśna 1     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Alergologia
  • pracownia podawania cytostatyków Działdowo, ul. Leśna 1     
   Pracownie inne
  • poradnia onkologiczna Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia medycyny pracy Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Zdrowie publiczne
  • pracownia serologii transfuzjologicznej Działdowo, ul. Leśna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • oddział nefrologiczny ze stacją dializ Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • pododdział chirurgii dziecięcej Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia chirurgii dziecięcej Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia chirurgii onkologicznej. Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia medycyny sportowej Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • pododdział udarowy Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • dzienny oddział rehabilitacyjny Działdowo, ul. Leśna 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neurochirurgiczna Działdowo, ul. Leśna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Działdowo

Specjalizacje, resorty ZOZ Działdowo


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie