Polki.pl

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego - Pionki


 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Pionki , ul. Henryka Sienkiewicza 29   (26-670 Pionki)
  mazowieckie (powiat Pionki)
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

 • 1

  Poradnie specjalistyczne

  Pionki , ul. Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  telefon 48 612-13-81, email spzzoz@spzzozpionki.pl,
  • Poradnia alergologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia dermatologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym) Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergii oddechowych Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia alergii oddechowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia alergii skórnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia uzależnień Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomijna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób sutka Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia osteoporozy Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortodontyczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia medycyny paliatywnej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Pracownie diagnostyczne

  Pionki , ul. Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  telefon 48 612-13-81, email spzzoz@spzzozpionki.pl,
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Pracownia serologiczna
   Inne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia badań wysiłkowych Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
 • 3

  Zakład rehabilitacji leczniczej

  Pionki , ul. Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  telefon 48 612-13-81, email spzzoz@spzzozpionki.pl,
  • Pracownia fizjoterapii Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • 4

  Pogotowie ratunkowe
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Pionki , ul. Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy"W" Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R" Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
 • 5

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Pionki , ul. Henryka Sienkiewicza 29 (mazowieckie / powiat Pionki)
  telefon 48 612-13-81, email spzzoz@spzzozpionki.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia / gabinet/ lekarza rodzinnego Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29      Telefon: 48 612-13-81  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy Pionki, ul. Henryka Sienkiewicza 29     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
 • 6

  Zespół długoterminowej opieki domowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Pionki , ul. Jordanowska 1 (mazowieckie / powiat Pionki)
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Pionki, ul. Jordanowska 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Pionki

Specjalizacje, resorty ZOZ Pionki


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl