Polki.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce - Wieliczka


 • Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wieliczka , ul. Bolesława Szpunara 20   (32-020 Wieliczka)
  małopolskie (powiat Wieliczka miasto)
 • tel.12 27 82 824
  email spzlo@spzlo.wieliczka.pl
  www www.spzlo.wieliczka.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Zespół Lecznictwa Otwartego w...

 • 1

  Miejska Przychodnia Zdrowia

  Wieliczka , ul. ul. Bolesława Szpunara 20 (małopolskie / powiat Wieliczka miasto)
  telefon 12 27 82 824, email spzlo@spzlo.wieliczka.pl, www www.spzlo.wieliczka.pl
  • Poradnia Ogólna z Gabinetem Zabiegowym Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 301  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Inne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Dziecięca z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 305  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Diabetologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 332  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Inne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 340  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 307  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 307  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 307  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 356  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 359  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 306  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 345  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 346  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 348  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 334  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 328  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 350  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki RTG Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 354  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki USG Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 306  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 319  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 305  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 306  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizjoterapii Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 355  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 357  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 363  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 363  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Pracownie inne (Pracownia EKG) Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 336  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 356  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 26 34 319  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 334  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 82 824  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pulmonologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Poradnia Psychologiczna Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Medycyny Sportowej Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: ----  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Wieliczka, ul. ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Zdrowia

  Chorągwica , ul. Chorągwica 140 (małopolskie / powiat Wieliczka obszar wiejski)
  telefon 12 27 83 164, email spzlo@spzlo.wieliczka.pl, www www.spzlo.wieliczka.pl
  • Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym Chorągwica, ul. Chorągwica 140      Telefon: 12 27 83 164  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Inne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień Chorągwica, ul. Chorągwica 140      Telefon: 12 27 83 164  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Stomatologiczny Chorągwica, ul. Chorągwica 140      Telefon: 12 27 83 164  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • 3

  Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Koźmice Wielkie , ul. Koźmice Wielkie (małopolskie / powiat Wieliczka obszar wiejski)
  • Gabinet Internistyczny Koźmice Wielkie, ul. Koźmice Wielkie      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Dziecięcy Koźmice Wielkie, ul. Koźmice Wielkie      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Stomatologiczny Koźmice Wielkie, ul. Koźmice Wielkie      
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • 4

  Ośrodek Zdrowia

  Węgrzce Wielkie , ul. Węgrzce Wielkie 359 (małopolskie / powiat Wieliczka obszar wiejski)
  telefon 12 25 12 375, email spzlo@spzlo.wieliczka.pl, www www.spzlo.wieliczka.pl
  • Gabinet Inernistyczny z Gabinetem Zabiegowym Węgrzce Wielkie, ul. Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 375  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Inne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień Węgrzce Wielkie, ul. Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 375  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Stomatologiczny Węgrzce Wielkie, ul. Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 376  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Węgrzce Wielkie, ul. Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 375  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Opieka zdrowotna Wieliczka

Specjalizacje, resorty ZOZ Wieliczka


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl