Polki.pl

Rodzinne Centrum Zdrowia - Otwock


 • Rodzinne Centrum Zdrowia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Otwock , ul. Grunwaldzka 13   (05-402 Otwock)
  mazowieckie (powiat Otwock)
 • tel.227101801
  email rcz@rcz.com.pl
  www www.rcz.com.pl
Oceny (2)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Rodzinne Centrum Zdrowia

 • 1

  Rodzinne Centrum Zdrowia

  Otwock , ul. ul. Grunwaldzka 13 (mazowieckie / powiat Otwock)
  telefon 227101801, email rcz@rcz.com.pl, www www.rcz.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny szkolnej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Gimnazjum Nr 1 Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 5 Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 8 Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia endokrynologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób tarczycy Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia gastroenterologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna transportu
  • Poradnia dermatologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
  • Poradnia reumatologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Neonatologia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia urologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG ) Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Pracownia USG
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne ( EKG ) Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Punkt szczepień Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Szkoła rodzenia Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Szkoła rodzenia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia psychologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia logopedyczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia logopedyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny sportowej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia promocji zdrowia Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia promocji zdrowia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia endoskopii Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Pracownia akupresury i akupunktury Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Pracownia akupresury i akupunktury
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Rehabilitacja medyczna
  • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
  • Zespół transportu sanitarnego Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Zespół transportu sanitarnego
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
  • Poradnia onkologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia nowotworów krwi Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia wad postawy Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 6 Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia proktologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 227101801  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 7 Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia geriatryczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: ----  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Poradnia medycyny szkolnej Liceum Ogólnokształcące Nr XXV Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Rodzinne Centrum Zdrowia

  Otwock , ul. ul. Grunwaldzka 13 (mazowieckie / powiat Otwock)
  telefon 227101801, email rcz@rcz.com.pl, www www.rcz.com.pl
  • Poradnia gastroenterologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych Otwock, ul. ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób jelitowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Endoskopia - Patomorfologia

Opieka zdrowotna Otwock

Specjalizacje, resorty ZOZ Otwock


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl