Praca w zespole – jak powinna wyglądać?

Praca w zespole wiąże się z lepszą jakością usług – wymaga koncentracji i dużego zaangażowania. Ale jak owa praca powinna wyglądać? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Praca w zespole – jak powinna wyglądać?

Twórcą zespołu jest zwierzchnik. Musi on na samym początku określić cel i zasady pracy danej grupy. Konieczny jest też dobór odpowiedniego środka do motywowania pracowników.

Co do wyboru członków zespołu – oczywiście nie może on być przypadkowy. Wszyscy muszą mieć odpowiednie predyspozycje, dzięki którym będą w stanie fachowo i szybko zrealizować cel pracy. Pracodawca powinien stwarzać wiele okazji do integracji grupy. Wiadome jest, że zgrany zespół to dobry zespół. Właściwa atmosfera, brak napięć i konfliktów w grupie to pierwszy czynnik do osiągnięcia sukcesu.

Czy każdy może mieć swój własny biznes? Okazuje się, że niekoniecznie...

 Badania psychologiczne potwierdzają, że najefektywniejsze są grupy niezbyt liczne (do 10 osób). Uzasadnia się to w ten sposób, że w mniej licznych zespołach każdy poczuwa się do odpowiedzialności i nie przenosi jej na kolegów. Poza tym integracja w takich kręgach jest o wiele łatwiejsza.

Każda grupa powinna mieć swojego lidera, który będzie rozładowywał jakieś konflikty, motywował, przekazywał zwierzchnikowi relacje z poszczególnych etapów pracy. Oczywiście musi mieć on odpowiednie cechy charakteru i osobowości: musi wykazywać się zaradnością, sprytem, cierpliwością, umiejętnością rozładowywania napięć.

Bardzo często jest tak, że zwierzchnika interesuje wyłącznie efekt końcowy pracy danego zespołu. A to sprawia, że niektóre jednostki zwyczajnie żerują na pracy innych. Nie można tolerować takiego zachowania. Pamiętajmy, że nie zwracając uwagi, dajemy swoje przyzwolenie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)