Polki.pl

Przychodnia - Tarnobrzeg


 • Przychodnia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Tarnobrzeg , ul. Adama Mickiewicza 34   (39-400 Tarnobrzeg)
  podkarpackie (powiat M. Tarnobrzeg)
 • tel.15 82 22 784
  email ps@specjalistyka.tarnobrzeg.pl
  www www.specjalistyka.tarnobrzeg.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tarnobrzeg , ul. ul. Adama Mickiewicza 34 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Poradnia diabetologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 23 84 61  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 822 25 92  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 822 25 92  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 822 25 92  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 464  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 12 111  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 463  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 462  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 462  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 22 784  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 462  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia otolaryngologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 37 559  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 37 564  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej urazowej i preluksacyjna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia RTG i USG Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 474  
  • Poradnia chirurgii ogólnej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortodontyczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 25 051  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 27 302  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 27 302  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 27 302  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy poradni diabetologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Gabinet zabiegowy poradni hematologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 22 784  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
  • Gabinet zabiegowy poradni dermatologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 22 592  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy poradni reumatologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 463  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet zabiegowy poradni okulistycznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 22 592  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy poradni położniczo-ginekologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 464  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy poradni onkologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Gabinet zabiegowy poradni otolaryngologicznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 37 559  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgii ogólnej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 37 564  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgii ogólnej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgii dziecięcej, urazowej i preluksacyjnej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 461  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 462  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 38 462  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy poradni urazowo-ortopedycznej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34      Telefon: 15 82 22 784  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologii dziecięcej Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Tarnobrzeg, ul. ul. Adama Mickiewicza 34     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia

Opieka zdrowotna Tarnobrzeg

Specjalizacje, resorty ZOZ Tarnobrzeg


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie