Polki.pl

Przychodnia Specjalistyczna w Świdniku - Świdnik


  • Przychodnia Specjalistyczna w Świdniku
  • Działalność lecznicza
    Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
  • Świdnik , ul. B. Leśmiana 4   (21-040 Świdnik)
    lubelskie (powiat Świdnik)
  • tel.81 7514051
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Specjalistyczna w Świdniku

  • 1

    Przychodnia Specjalistyczna

    Świdnik , ul. B. Leśmiana 4 (lubelskie / powiat Świdnik)
    telefon 81 7514051,
    • Poradnia kardiologiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 7515629  
      Poradnia kardiologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Poradnia endokrynologiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 7515736  
      Poradnia endokrynologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Poradnia chirurgiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 7514002  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Poradnia ortopedyczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 7515629  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia neonatologiczno-pediatryczna konsultacyjna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia neonatologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 5821816  
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia Chirurgiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 5821829  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Poradnia hematologiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 81 7515736  
      Poradnia hematologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Pracownia Rentgenodiagnostyki Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
      Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Świdnik, ul. B. Leśmiana 4      Telefon: 817512171  
      Poradnia gruźlicy i chorób płuc
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Poradnia urologiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia urologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Poradnia leczenia bólu Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia leczenia bólu
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia gruźlicy i chorób płuc
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Poradnia promocji zdrowia Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia promocji zdrowia psychicznego
      Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Poradnia medycyny pracy Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia medycyny pracy
      Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Pracownia USG Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Pracownia diagnostyki obrazowej
      Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia alergologiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia alergologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Poradnia reumatologiczna Świdnik, ul. B. Leśmiana 4     
      Poradnia reumatologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Świdnik

Specjalizacje, resorty ZOZ Świdnik


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie