Polki.pl

Przychodnia Rejonowa w Ropczycach - Ropczyce


 • Przychodnia Rejonowa w Ropczycach
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Ropczyce , ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54   (39-100 Ropczyce)
  podkarpackie (powiat Ropczyce miasto)
 • tel.17 22 18 616
  email zozropczyce@pro.onet.pl
  www www.zozropczyce.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

 • 1

  Przychodnia Rejonowa

  Ropczyce , ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  telefon 17 22 18 617, email zozropczyce@pro.onet.pl, www www.zozropczyce.pl
  • Ambulatorium chirurgiczne i gabinet zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 10 715  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 571  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 2218 419  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 481  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 209  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 382  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 11 002  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 11 005  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia rehabilitacji leczniczej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralna sterylizatornia Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia audiometryczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia badań słuchu
   Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrokardiografii Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia gastroskopii Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Ambulatorium pomocy doraźnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 33 116  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 35 736  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 74 51 144  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia endokrynologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia urologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG Doppler-Duplex Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 28 270  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia gastroenterologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacyjna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Szkolna poradnia stomatologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia audiologiczna Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia jaskry Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Izba przyjęć Ropczyce, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Filia Przychodni Rejonowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ropczyce , ul. Kolonia 3 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  • Poradnia ogólna Ropczyce, ul. Kolonia 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Ropczyce, ul. Kolonia 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 3

  Filia Przychodni Rejonowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ropczyce , ul. Przemysłowa 1 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  • Poradnia POZ Ropczyce, ul. Przemysłowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna Ropczyce, ul. Przemysłowa 1     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Ropczyce, ul. Przemysłowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • 4

  Filia Przychodni Rejonowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ropczyce , ul. Kolejowa 140 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  • Poradnia POZ Ropczyce, ul. Kolejowa 140     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna Ropczyce, ul. Kolejowa 140     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • 5

  Filia Przychodni Rejonowej

  Ropczyce , ul. ul. Józefa Piłsudskiego 22 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  telefon 17 22 10 445, email zozropczyce@pro.onet.pl, www www.zozropczyce.pl
 • 6

  Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach

  Lubzina , ul. 223 (podkarpackie / powiat Ropczyce obszar wiejski)
  telefon 17 22 12 124, email zozropczyce@pro.onet.pl, www www.zozropczyce.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lubzina, ul. 223      Telefon: 17 22 10 445  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lubzina, ul. 223      Telefon: 17 22 12 124  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Lubzina, ul. 223      Telefon: 17 22 12 124  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci Lubzina, ul. 223     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna Lubzina, ul. 223     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach

  Niedźwiada , ul. 10 (podkarpackie / powiat Ropczyce obszar wiejski)
  telefon 17 22 13 323, email zozropczyce@pro.onet.pl, www www.zozropczyce.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Niedźwiada, ul. 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Niedźwiada, ul. 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Niedźwiada, ul. 10      Telefon: 17 22 13 397  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Niedźwiada, ul. 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Niedźwiada, ul. 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci Niedźwiada, ul. 10     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna Niedźwiada, ul. 10     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Filia Przychodni Rejonowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sędziszów Młp. , ul. Fabryczna 4 (podkarpackie / powiat Sędziszów Małopolski miasto)
  • Poradnia POZ Sędziszów Młp., ul. Fabryczna 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 9

  Gminny Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrów , ul. Ostrów 121 (podkarpackie / powiat Ostrów)
  • Poradnia POZ Ostrów, ul. Ostrów 121     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci Ostrów, ul. Ostrów 121     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Ostrów, ul. Ostrów 121     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Ostrów, ul. Ostrów 121     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet położnej środowiskowej Ostrów, ul. Ostrów 121     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Ostrów, ul. Ostrów 121     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 10

  Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kamionka , ul. Kamionka 71 (podkarpackie / powiat Ostrów)
  • Poradnia POZ Kamionka, ul. Kamionka 71     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Kamionka, ul. Kamionka 71     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Kamionka, ul. Kamionka 71     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 11

  Punkt Lekarski
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ocieka , ul. Ocieka 343 (podkarpackie / powiat Ostrów)
  • Poradnia POZ Ocieka, ul. Ocieka 343     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Ocieka, ul. Ocieka 343     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 12

  Ośrodek Zdrowia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzeziny , ul. 611 (podkarpackie / powiat Wielopole Skrzyńskie)
  • Gabinet higieny szkolnej Brzeziny, ul. 611     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia ogólna Brzeziny, ul. 611     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Brzeziny, ul. 611     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Opieka zdrowotna Ropczyce

Specjalizacje, resorty ZOZ Ropczyce


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie