Polki.pl

Przychodnia - Pajęczno


 • Przychodnia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Pajęczno , ul. Wiśniowa 26   (98-330 Pajęczno)
  łódzkie (powiat Pajęczno miasto)
 • tel.34 31 11 663
  email spzozpajeczno@poczta.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia

 • 1

  Ośrodek Zdrowia w Pajęcznie

  Pajęczno , ul. ul. Wiśniowa 26 (łódzkie / powiat Pajęczno miasto)
  telefon 34 31 12 585, email spzozpajeczno@poczta.onet.pl,
  • Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Rejestracja Ogólna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Skórno - Wenerologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Szkolnej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Preluksacyjna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinety Zabiegowe Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Laboratorium Analityczne Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej : RTG, USG, EKG Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Medycyny Pracy Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Diabetologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Diagnostyczna EKG Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Pulmonologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia lekarza poz Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnych środowiskowych Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia spirometryczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Inne - Choroby płuc
  • Pracownia audiologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Inne - Audiologia i foniatria
  • pielęgniarska opieka długoterminowa Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zespół transportu sanitarnego Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Cytologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgiczno- Ortopedyczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Odwykowa Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Wad Postawy Dzieci i Młodzieży Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Fizykoterapii Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Lekarsko - Dentystyczny w Szkole Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ftyzjatryczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
  • Gabinet fizjoterapii Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia antynikotynowa Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologicza Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
  • Dzienna pomoc lekarska Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ortodontyczna Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • zespół długoterminowej opieki domowej Pajęczno, ul. ul. Wiśniowa 26     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy

  Nowa Brzeźnica , ul. ul. Kościuszki 1 (łódzkie / powiat Nowa Brzeźnica)
  telefon 34 31 19 658, email spzoz@pajeczno.poczta.onet.pl,
  • Rejestracja Ogólna Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Higieny Szkolnej Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium Analityczne Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Lekarski i Dentystyczny w Szkołach Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Laryngologiczna Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Nowa Brzeźnica, ul. ul. Kościuszki 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich

  Strzelce Wielkie , ul. ul. Częstochowska 8 (łódzkie / powiat Strzelce Wielkie)
  telefon 34 31 10 789, email spzozpajeczno@poczta.onet.pl,
  • Rejestracja Ogólna Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-położnicza Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Higieny Szkolnej Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet położnych środowiskowych Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Stomatologiczna Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium Analitryczne Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Laryngologiczna Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Strzelce Wielkie, ul. ul. Częstochowska 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Dział Pomocy Doraźnej - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego

  Pajęczno , ul. ul. 1 Maja 13/15 (łódzkie / powiat Pajęczno miasto)
  telefon 34 31 11 544, email spzozpajeczno@poczta.onet.pl,
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "P" Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "S" Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Ambulatorium ogólne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespoły Wyjazdowe Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólnolekarski "O" Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
  • Nocna pomoc lekarska Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Ambulatorium ogólne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Dzienna pomoc lekarska Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Ambulatorium ogólne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego Pajęczno, ul. ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach

  Siemkowice , ul. ul. 22 Lipca 4 (łódzkie / powiat Siemkowice)
  telefon 43 84 17 209, email spzozpajeczno@poczta.onet.pl,
  • Poradnia lekarza poz Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowych Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnych środowiskowych Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Siemkowice, ul. ul. 22 Lipca 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Ośrodek Zdrowia w Działoszynie

  Działoszyn , ul. ul. Józefa Piłsudskiego 21B (łódzkie / powiat Działoszyn miasto)
  email spzozpajeczno@poczta.onet.pl,
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Działoszyn, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 21B     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Położnictwo i ginekologia

Opieka zdrowotna Pajęczno

Specjalizacje, resorty ZOZ Pajęczno


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie