Polki.pl

Przychodnia Euromedicus - Gdynia


 • Przychodnia Euromedicus
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Gdynia , ul. Czechosłowacka 3   (81-963 Gdynia)
  pomorskie (powiat M. Gdynia)
 • tel.58 608170
  email info@euromedicus.com.pl
  www www.euromedicus.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przychodnia Euromedicus

 • 1

  PRZYCHODNIA EUROMEDICUS

  Gdynia , ul. Czechosłowacka 3 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  telefon 58 6608170, email info@euromedicus.pl, www www.euromedicus.pl
  • Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej POZ Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   USG - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   USG - Kardiologia
  • Poradnia medycyny Pracy Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii urazowo ortopedycznej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Poradnia Psychologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia promocji Zdrowia Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Stomatologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia protetyki dentystycznej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Chirurgiczne Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Dzienna pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 660 81 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • Punkt Szczepień Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna pracy
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Endoskopii Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe /EKG/ Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Kardiologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Medycyna pracy - Neurologia
   Medycyna pracy - Kardiologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe /EEG/ Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe /pracownia spirometrii/ Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastroenterologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia fizjoterapii Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium ogólne Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna pracy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna pracy
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Neurologia
   Dzienna pomoc lekarska - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Pracownia USG
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Neurologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Urologia
   USG - Kardiologia
   USG - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań słuchu Gdynia, ul. Czechosłowacka 3      Telefon: 58 6608170  
   Pracownia badań słuchu
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gastrologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
  • Poradnia reumatologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
  • Poradnia audiologiczna Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Gdynia, ul. Czechosłowacka 3     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Gdynia

Specjalizacje, resorty ZOZ Gdynia


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie