Polki.pl

Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku - Orońsko


 • Przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Orońsko , ul. J. Brandta 10   (26-505 Orońsko)
  mazowieckie (powiat Orońsko)
 • tel.48 61-84-069
  email bodm@op.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Przedsiębiorstwo Samodzielny...

 • 1

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku

  Orońsko , ul. J. Brandta 10 (mazowieckie / powiat Orońsko)
  telefon 48 618-40-69, email bodm@op.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu) Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia promocji zdrowia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia polożniczo-ginekologiczna Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Punkt szczepień
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne
   Inne
  • Poradnia logopedyczna Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48 61-84-069  
   Poradnia logopedyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: 48-61-84-069  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej Orońsko, ul. J. Brandta 10      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
  • Poradnia rehabilitacyjna Orońsko, ul. J. Brandta 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna Orońsko, ul. J. Brandta 10     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Orońsko, ul. J. Brandta 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna Orońsko, ul. J. Brandta 10     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychosomatyczna Orońsko, ul. J. Brandta 10     
   Poradnia psychosomatyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia diabetologiczna Orońsko, ul. J. Brandta 10     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Orońsko


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie