Polki.pl

NZOZ Centrum Medyczne IKAR - Bydgoszcz


 • NZOZ Centrum Medyczne IKAR
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Bydgoszcz , ul. Szubińska 32   (85-915 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.052 37 32 200
  email nzoz_ikar@interia.pl
  www www.ikar.bydgoszcz.pl
Oceny (3)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne IKAR

 • 1

  NZOZ Centrum Medyczne IKAR

  Bydgoszcz , ul. Szubińska 32 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 052 37 32 200, email nzoz_ikar@interia.pl, www www.ikar.bydgoszcz.pl
  • Poradnia Neurochirurgiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Gastrologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Rehabilitacja dzienna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Neurologia
   Medycyna pracy - Okulistyka
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Medycyna pracy - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet USG Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Seksuologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia Wad Postawy Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Logopedyczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Rehabilitacja dzienna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Densytometryczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Pracownia densytometryczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortodontyczna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet Stomatologiczny Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Masażu Leczniczego Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Balneoterapii Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Punkt Szczepień Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Sportowej Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 052 37 32 200  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia Badań Urodynamicznych Bydgoszcz, ul. Szubińska 32      Telefon: 52 37 32 200  
   Pracownia urodynamiczna
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Urologia
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna Bydgoszcz, ul. Szubińska 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  NZOZ Centrum Medyczne IKAR

  Bydgoszcz , ul. Fromborska 18
  telefon 052 32 26 666, email nzoz_ikar@interia.pl, www www.ikar.bydgoszcz.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Masażu Leczniczego Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Balneoterapii Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Prób Wysiłkowych Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Medycyny Pracy Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Neurologia
   Medycyna pracy - Okulistyka
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Medycyna pracy - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Dermatologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Akupresury i Akupunktury Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Pracownia akupresury i akupunktury
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pulmonologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chrurgii Ogólnej Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurochirurgiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia logopedyczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   Rehabilitacja dzienna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Urologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Psychologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   Rehabilitacja dzienna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Okulistyczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Szczepień Bydgoszcz, ul. Fromborska 18     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Proktologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Poradnia proktologiczna
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Proktologiczna Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 052 32 26 666  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Badań Urodynamicznych Bydgoszcz, ul. Fromborska 18      Telefon: 52 32 26 666  
   Pracownia urodynamiczna
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Urologia
 • 3

  NZOZ Centrum Diagnostyczno - Laboratoryjne IKAR - Diagnostyka

  Inowrocław , ul. Kleeberga 1 (kujawsko-pomorskie / powiat Inowrocław)
  telefon 52 35 39 456, email nzoz_ikar@interia.pl, www www.ikar.bydgoszcz.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Inowrocław, ul. Kleeberga 1      Telefon: 52 35 39 456  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań Inowrocław, ul. Kleeberga 1      Telefon: 52 35 39 456  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań Inowrocław, ul. Kleeberga 1      Telefon: 52 35 39 456  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Inowrocław, ul. Kleeberga 1      Telefon: 052 37 32 200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
 • 4

  NZOZ Centrum Medyczne IKAR

  Białe Błota , ul. ul. Barycka 38 (kujawsko-pomorskie / powiat Białe Błota)
  telefon 52 32 29 999, email bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl, www www.ikar.bydgoszcz.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowe-Rodzinnej Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowe-Rodzinnej Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Nr 1 Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Nr 2 Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EKG Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Stomatologiczna Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychologiczna Białe Błota, ul. ul. Barycka 38      Telefon: 52 32 29 999  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie