Polki.pl

NZOZ Poradnia Specjalistyczna dr EWA ANNA MENES - Łódź


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna dr EWA ANNA MENES
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Krawiecka 10 ABC   (91-836 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Bałuty)
 • tel.42 656 76 30
  email nzozmenes@e.pl
Oceny (1)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ Poradnia Specjalistyczna dr EWA...

 • 1

  przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Libelta 16 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia medycyny rodzinnej Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • Poradnia laryngologiczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedii Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgiczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej i rodzinnej Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Łódź, ul. Libelta 16     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łódź, ul. Libelta 16     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień Łódź, ul. Libelta 16     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej (EKG) Łódź, ul. Libelta 16     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki iinej (audiometria) Łódź, ul. Libelta 16     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki innej (spirometria) Łódź, ul. Libelta 16     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia USG Łódź, ul. Libelta 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Łódź, ul. Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Łódź, ul. Libelta 16     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Łódź, ul. Libelta 16     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Łódź, ul. Libelta 16     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Łódź, ul. Libelta 16     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • 2

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. Sporna 83 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia lekarza rodzinnego Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedyczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Łódź, ul. Sporna 83     
   Gabinet zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łódź, ul. Sporna 83     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień Łódź, ul. Sporna 83     
   Punkt szczepień
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej /EKG/ Łódź, ul. Sporna 83     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki innej /audiometria/ Łódź, ul. Sporna 83     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki innej /spirometria/ Łódź, ul. Sporna 83     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia USG Łódź, ul. Sporna 83     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Łódź, ul. Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Łódź, ul. Sporna 83     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Łódź, ul. Sporna 83     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Łódź, ul. Sporna 83     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Łódź, ul. Sporna 83     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • 3

  Przychodnia Specjalistyczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź , ul. ul. Krawiecka 10 ABC (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia kardiologiczna Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • 4

  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Łódź , ul. ul. Krawiecka 10 ABC (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 656 76 30, email nzozmenes@e.pl,
  • Poradnia lekarza rodzinnego Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ dla dzieci Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień Łódź, ul. ul. Krawiecka 10 ABC     
   Punkt szczepień
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie