Polki.pl

NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o.o. - Tarnów


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Tarnów , ul. UL. DŁUGA 18   (33-100 Tarnów)
  małopolskie (powiat M. Tarnów)
 • tel.14 62 42 217
  email przychodnia5@op.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr...

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o.o.

  Tarnów , ul. UL. DŁUGA 18 (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  telefon 14 62 42 217, email przychodnia5@op.pl,
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217; 14 62 42 010  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Gimnazjum Nr 4 Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Szkoła Podstawowa Nr 9 Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia geriatryczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
  • Poradnia medycyny pracy Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Szkoła Podstawowa Nr 8 Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 6242-217  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 010  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół transportu sanitarnego Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Ambulatorium ogólne Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni laryngologicznej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18      Telefon: 14 62 42 217  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia medycyny sportowej Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia reumatologiczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia jaskry Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18     
  • Poradnia otrolaryngologiczna dla dzieci Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna Tarnów, ul. UL. DŁUGA 18     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Tarnów

Specjalizacje, resorty ZOZ Tarnów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie