Polki.pl

NZOZ "LEŚNA" - Bydgoszcz


 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEŚNA"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Bydgoszcz , ul. Czerkaska 22   (85-636 Bydgoszcz)
  kujawsko-pomorskie (powiat M. Bydgoszcz)
 • tel.52 34 13 271
  email pr-lesna@o2.pl
Oceny (1)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - NZOZ "LEŚNA"

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEŚNA"

  Bydgoszcz , ul. Czerkaska 22 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  telefon 52 34 13 271, email pr-lesna@o2.pl,
  • Poradnia Ogólna Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 271  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia D i D1 dla Dzieci Zdrowych i Chorych Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 273  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 273  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 272  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 272  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Urologiczna Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 36 08 676  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 273  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 15 422  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 271  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 271  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Punkt Szczepień Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 273  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Zabiegowy Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 271  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: 52 34 13 272  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: ----  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22      Telefon: ----  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Bydgoszcz

Specjalizacje, resorty ZOZ Bydgoszcz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl