Polki.pl

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Kobyłka


 • Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kobyłka , ul. Żymirskiego 2   (05-230 Kobyłka)
  mazowieckie (powiat Kobyłka)
 • tel.22 7863938, 7861036,7860140
  email mspzoz1@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Miejski Samodzielny Publiczny Zakład...

 • 1

  Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Kobyłka , ul. Żymirskiego 2 (mazowieckie / powiat Kobyłka)
  telefon 22 7863938, 7861036,7860140, email mspzoz1@wp.pl,
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 022 7863938, 0227861026  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 227861571  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 227863938,227861005  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 227863938,227861018  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna (drobne zabiegi) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna (dla dzieci) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna (dla dzieci) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Endokrynologiczna (dla dzieci) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Pulmonologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (dla dzieci) Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Preluksacyjna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt szczepień Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
   Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia alergologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wad postawy Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży Kobyłka, ul. Żymirskiego 2     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia endoskopii/ otolaryngologicznej Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia leczenia bólu Kobyłka, ul. Żymirskiego 2      Telefon: 22 7863938, 7861036,7860140  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia

Opieka zdrowotna Kobyłka

Specjalizacje, resorty ZOZ Kobyłka


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl