Polki.pl

"MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o. - Police


 • "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o.
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Police , ul. Kuźnicka 1   (72-010 Police)
  zachodniopomorskie (powiat Police miasto)
 • tel.91/884-88-88
  email sekretariat@medika.pl
  www www.medika.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o.

 • 1

  "MEDIKA" Usługi Medyczne Spółka z o.o.

  Police , ul. ul. Kuźnicka 1 (zachodniopomorskie / powiat Police miasto)
  telefon 91/884-88-88, email sekretariat@medika.pl, www www.medika.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet USG Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział fizjoterapii Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne - punkt pobrań Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet EKG Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet mammografii Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet RTG Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia psychologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna opieka lekarska) Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna opieka pielęgniarska) Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologii zachowawczej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
  • Poradnia ortodoncji Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół transportu sanitarnego Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Police, ul. ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 2

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o. - Filia: Szczecin ul. Staromłyńska
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin , ul. Staromłyńska 21/26 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia logopedyczna Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet zabiegowy Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • 3

  "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o.

  Police , ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A (zachodniopomorskie / powiat Police miasto)
  telefon 91/317-45-17, email sekretariat@medika.pl, www www.medika.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/312-88-60  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia żywienia Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/312-88-60  
   Poradnia żywieniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91 312-88-60  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Police, ul. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Police

Specjalizacje, resorty ZOZ Police


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie