Polki.pl

Lucyna Breska NZOZ "Brusmed" - Brusy


 • Lucyna Breska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Brusmed"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Brusy , ul. Słowackiego 4   (89-632 Brusy)
  pomorskie (powiat Brusy miasto)
 • tel.52 39 83 477
  email brusmed1@wp.pl
  www www.brusmed.wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lucyna Breska NZOZ "Brusmed"

 • 1

  Lucyna Breska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Brusmed"

  Brusy , ul. Słowackiego 4 (pomorskie / powiat Brusy miasto)
  telefon 52 39 83 477, email brusmed1@wp.pl, www www.brusmed.wp.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Zespół rehabilitacji domowej Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Hospicjum domowe Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia rehabilitacyjna Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Brusy, ul. Słowackiego 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy Brusy, ul. Słowackiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Hospicjum domowe Brusy, ul. Słowackiego 4     
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 398 34 77  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: 52 398 34 77  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Dział fizjoterapii Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia rehabilitacyjna Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Opieka domowa paliatywno-hospicyjna Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy Brusy, ul. Słowackiego 4      Telefon: ----  
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Brusy


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl