Polki.pl

Lecznictwo Ambulatoryjne Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Wołomin


 • Lecznictwo Ambulatoryjne Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wołomin , ul. Gdyńska 1/3   (05-200 Wołomin)
  mazowieckie (powiat Wołomin miasto)
 • tel.22 76 33 100
  email sekretariat@szpitalwolomin.pl
  www www.szpitalwolomin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne Szpital...

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna w Wołominie

  Wołomin , ul. Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  telefon 22 763-31-78, email sekretariat@szpitalwolomin.pl,
  • Poradnia alergologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia endoskopowa Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia laktacyjna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chrurgii Stomatologicznej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia ortopedyczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gruźlicy I chorób płuc Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia medycyny szkolnej Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia logopedyczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Opieka Doraźna (Ratownictwo Medyczne)

  Wołomin , ul. Sasina 15 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  telefon 22 763-32-61, email sekretariat@szpitalwolomin.pl,
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne (Nocna pomoc lekarska dla dorosłych) Wołomin, ul. Sasina 15     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium pediatryczne (Nocna pomoc lekarska dla dzieci) Wołomin, ul. Sasina 15     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna Wołomin, ul. Sasina 15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium chirurgiczne Wołomin, ul. Sasina 15     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny Wołomin, ul. Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Powiatowa Poradnia Medycyny Szkolnej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wołomin , ul. Legionów 78 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
 • 4

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wołomin , ul. Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  telefon 22 763-31-08, email sekretariat@szpitalwolomin.pl,
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (analityczna) Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hormonów Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank krwi Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia biochemiczna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Zakład Bakteriologii

  Wołomin , ul. Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  telefon 22 763-32-18, email sekretariat@szpitalwolomin.pl,
  • Pracownia bakteriologiczna ogólna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia jelitowa Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia beztlenowców Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia płynów ustrojowych Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia pożywek Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii badań serologicznych Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 6

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Wołomin , ul. Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  telefon 22 763-31-83, email sekretariat@szpitalwolomin.pl,
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (rentgenodiagnostyki) Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (mammografii) Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (ultrasonografii) Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia echokardiografii Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
 • 7

  Zakład Rehabilitacji

  Wołomin , ul. Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  telefon 22 763-32-63, email sekretariat@szpitalwolomin.pl,
  • Poradnia rehabilitacyjna Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Wołomin, ul. Gdyńska 1/3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • 8

  Pracownia Protetyki Stomatologicznej Wołomin
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wołomin , ul. Wileńska 29 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)

Opieka zdrowotna Wołomin

Specjalizacje, resorty ZOZ Wołomin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl