Polki.pl

Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie - Węgrów


 • Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Węgrów , ul. Kościuszki 15   (07-100 Węgrów)
  mazowieckie (powiat Węgrów)
 • tel.25 792 28 33
  email zozweg@se.onet.pl
  www www.spzoz.wegrow.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny...

 • 1

  Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

  Węgrów , ul. Przemysłowa 7 (mazowieckie / powiat Węgrów)
  telefon 25 792-32-70, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 30 97  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum w Węgrowie Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 23 31  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 24  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 26 76  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia alergologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34, 25 792 41 55  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34, 25 792 41 55  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 28 23  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 26 76  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34, 25 792 41 55  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34,  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg) Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 26 76  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia diabetologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia (Gabinet) lekarza poz - transport sanitarny w ramach poz Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia (gabinet ) lekarza POZ - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 52 56  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół transportu sanitarnego Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób metabolicznych Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - poradnie specjalistyczne Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Poradnia Okulistyczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - poradnie specjalistyczne Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34 25 792 41 55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Specjalna Węgrów, ul. Przemysłowa 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Poradnia rehabilitacyjna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy Węgrów, ul. Przemysłowa 7     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pediatryczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia logopedyczna Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: ----  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Węgrów, ul. Przemysłowa 7      Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Rejonowa

  Łochów , ul. Aleja Pokoju 73 (mazowieckie / powiat Łochów miasto)
  telefon 25 67-51-229, 25 67-51-252, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 22  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 22  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Publiczne Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 06  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia chirurgii ogólnej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w Kamionnie (Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa) Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 792 71 27  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w Sadownem (LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,Gimnazjum, Szkoła Podstawowa) Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 32 27, 25 675 35 61, 25 675 32 08,  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pediatryczna Łochów, ul. Aleja Pokoju 73     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Łochów, ul. Aleja Pokoju 73     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna Łochów, ul. Aleja Pokoju 73     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna Łochów, ul. Aleja Pokoju 73     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: ----  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce - Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Węgrowie

  Wierzbno , ul. Czerwonka 10 (mazowieckie / powiat Wierzbno)
  telefon 25 791-23-12, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Wierzbno, ul. Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • 4

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku - Filia Przychodni Rejonowej w Łochowie

  Ostrówek , ul. Fabryczna 26 (mazowieckie / powiat Łochów obszar wiejski)
  telefon 25 67-55-210, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt szczepień Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół w Ostrówku ( Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum ) Ostrówek, ul. Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 09  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • 5

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie - Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Węgrowie

  Węgrów , ul. Wyszków 49a (mazowieckie / powiat Liw)
  telefon 25 793-14-00, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt szczepień Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Węgrów, ul. Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • 6

  Przychodnia Stomatologiczna

  Korytnica , ul. Małkowskiego 20 (mazowieckie / powiat Korytnica)
  telefon 25 66-12-297, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia stomatologiczna Korytnica, ul. Małkowskiego 20      Telefon: 25 66-12-2 97  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Korytnica, ul. Małkowskiego 20      Telefon: 25 661 22 97  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • 7

  Przychodnia Stomatologiczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wierzbno , ul. (mazowieckie / powiat Wierzbno)
  • Poradnia stomatologiczna Wierzbno, ul.      
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Wierzbno, ul.      
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • 8

  Dział Pomocy Doraźnej

  Węgrów , ul. Mickiewicza 5 (mazowieckie / powiat Węgrów)
  telefon 25 792-49-56, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy Węgrów, ul. Mickiewicza 5      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny Węgrów, ul. Mickiewicza 5      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna Węgrów, ul. Mickiewicza 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne lotnicze - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
 • 9

  Dział Pomocy Doraźnej

  Łochów , ul. Aleja Pokoju 73 (mazowieckie / powiat Łochów miasto)
  telefon 25 67-51-109, email zozweg@se.onet.pl, www www.spzoz.wegrow.pl
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy Łochów, ul. Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy Łochów, ul. Aleja Pokoju 73     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Węgrów

Specjalizacje, resorty ZOZ Węgrów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl