Polki.pl

Lecznictwo ambulatoryjne - Nowy Szpital w Olkuszu - Olkusz


 • Lecznictwo ambulatoryjne - Nowy Szpital w Olkuszu
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Olkusz , ul. al. 1000-lecia 13   (32-300 Olkusz)
  małopolskie (powiat Olkusz miasto)
 • tel.32 758 12 59
  email sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl
  www www.nowyszpital.pl/olkusz
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo ambulatoryjne - Nowy...

 • 1

  Przychodnia Wielospecjalistyczna Nowy Szpital w Olkuszu

  Olkusz , ul. leja Al. 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  telefon 032 758 12 59, email sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www www.nowyszpital.pl/olkusz
  • Dział Fizjoterapii Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13      Telefon: 32 758 12 04  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna Wolbrom Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Onkologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna Wolbrom Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wolbrom Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Proktologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Schorzeń Sutka Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Ambulatorium Ogólne Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Laryngologiczna K.K.Wielkiego Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna K.K.Wielkiego Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgiczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ortopedyczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy urologiczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy onkologiczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy leczenia bólu Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy medycyny pracy Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy gruźlicy i chorób płuc Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgiczny Wolbrom Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczny Wolbrom Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy K.K.Wielkiego okulistyczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy okulistyczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy K.K.Wielkiego laryngologiczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział Fizjoterapii Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Okulistyczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ratownictwo Medyczne i Transport Sanitarny Nowy Szpital w Olkuszu

  Olkusz , ul. leja Al. 1000-lecia 13 (małopolskie / powiat Olkusz miasto)
  telefon 032 7581259; 32 7581203, email sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www www.nowyszpital.pl/olkusz
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - specjalistyczny Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - podstawowy Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - specjalistyczny Wolbrom Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego - podstawowy Hutki Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Transportu Sanitarnego Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna transportu
  • Dyspozytornia Olkusz, ul. leja Al. 1000-lecia 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Olkusz

Specjalizacje, resorty ZOZ Olkusz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl