Polki.pl

LECZNICTWO AMBULATORYJNE - Mrągowo


 • LECZNICTWO AMBULATORYJNE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Mrągowo , ul. Wolności 12   (11-700 Mrągowo)
  warmińsko-mazurskie (powiat Mrągowo)
 • tel.89 741 94 00
  email sekretariat@szpital-mragowo.pl
  www www.szpital-mragowo.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - LECZNICTWO AMBULATORYJNE

 • 1

  Zespoły Ratownictwa Medycznego

  Mrągowo , ul. Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  telefon 89 741 94 29, email sekretariat@szpital-mragowo.pl, www www.szpital-mragowo.pl
  • zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 29  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 29  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 29  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • stanowisko dyspozytor medyczny Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • punkt pomocy doraźnej. Mrągowo, ul. Wolności 3     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy ogólny. Mrągowo, ul. Wolności 3     
   Zespół wyjazdowy ogólny
  • ambulatorium chirurgiczne Mrągowo, ul. Wolności 3     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium ogólne Mrągowo, ul. Wolności 3     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium ogólne Mrągowo, ul. Wolności 3     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Poradnie Specjalistyczne

  Mrągowo , ul. Wolności 12 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  telefon 089 741 94 28, email sekretariat@szpital-mragowo.pl, www www.szpital-mragowo.pl
  • poradnia chirurgii naczyniowej Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia kardiologiczna Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 81  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia rehabilitacyjna Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia ryzyka okołoporodowego Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
  • poradnia chirurgii ogólnej Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia ginekologiczno - położnicza Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 89  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   Cytologia - Zdrowie publiczne
  • poradnia patologii ciąży Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 89  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia diabetologiczna Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia urazowo-ortopedyczna Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia neurologiczna Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 28  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii stomatologicznej. Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • gabinet audiometryczny. Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Pracownia diagnostyczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • poradnia chirurgii ogólnej Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia laryngologiczna. Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia dziecka konsultacyjna Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • poradnia urazowo-ortopedyczna Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia nefrologiczna. Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia urologiczna Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia neurologiczna Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia endokrynologiczna Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia stomatologiczna. Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Dział Diagnostyki Obrazowej

  Mrągowo , ul. Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  telefon 89 741 94 73, email sekretariat@szpital-mragowo.pl, www www.szpital-mragowo.pl
  • pracownia rentgenodiagnostyki Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 73  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia rentgenodiagnostyki Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 77  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia ultrasonografii Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 70  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Sekcja Rehabilitacji

  Mrągowo , ul. Wolności 12 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  telefon 89 741 94 96, email sekretariat@szpital-mragowo.pl, www www.szpital-mragowo.pl
  • pracownia fizykoterapii Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia hydroterapii Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • gabinet laseroterapii Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet ćwiczeń usprawniających Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet fizykoterapii Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet fizjoterapii Mrągowo, ul. Wolności 12     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • gabinet krioterapii Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • gabinet masażu Mrągowo, ul. Wolności 12      Telefon: 89 741 94 69  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • 5

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Mrągowo , ul. Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  telefon 089 741 94 11, email sekretariat@szpital-mragowo.pl, www www.szpital-mragowo.pl
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 54  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 54  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny w ramach poz Mrągowo, ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 11  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • 6

  Zespół Pracowni Diagnostycznych

  Mrągowo , ul. ul. Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  telefon 89 741 94 28, email sekretariat@szpital-mragowo.pl, www www.szpital-mragowo.pl
  • pracownia kardiologiczna Mrągowo, ul. ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 81  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pracownia endoskopii Mrągowo, ul. ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 71  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia serologii transfuziologicznej Mrągowo, ul. ul. Wolności 3      Telefon: 89 741 94 16  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Mrągowo

Specjalizacje, resorty ZOZ Mrągowo


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl