Polki.pl

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Oddziały Szpitalne - Kraków


 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Oddziały Szpitalne
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Kraków , ul. Prądnicka 80   (31-202 Kraków)
  małopolskie (powiat Kraków-Krowodrza)
 • tel.12 614 20 00
  email sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
  www www.szpitaljp2.krakow.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Krakowski Szpital Specjalistyczny im....

 • 1

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • I Oddział Chorób Płuc Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • II Oddział Chorób Płuc Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok Operacyjny Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Centralna Izba Przyjęć Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Elektrokardiologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet Lekarza Medycyny Pracy Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Apteka Szpitalna Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii w Oddziale Szybkiej Diagnostyki Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Choroby płuc
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Krążenia Pozaustrojowego w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyczno-Rehabilitacyjna w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiograficzna w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia elektrofizjologii
   Inne - Kardiologia
  • Centrum Szczepień Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia w Oddziale Szybkiej Diagnostyki Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii w Oddziale Szybkiej Diagnostyki Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Kardiologia
  • Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Samodzielna Pracownia Endoskopii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chemioterapii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Otyłości Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Małopolskie Centrum Bezdechu w Oddziale Szybkiej Diagnostyki Kraków, ul. ul. Prądnicka 80      Telefon: 12 614 25 56  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • III Oddział Chorób Płuc Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • IV Oddział chorób płuc Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Radiologiczna Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Rehabilitacji Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Bank Krwi Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Gabinet Stomatologiczny Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Centralna Sterylizatornia Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
  • Pracownia Konserwacji Tkanek i Głębokiego Mrożenia Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej i Badań Naukowych Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Zywienia Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Kraków, ul. ul. Prądnicka 80     
 • 2

  Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
 • 3

  Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Bronchoskopii i Gastroskopii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Endoskopowych Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Dzieci
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Poradnia Neurologiczna Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Infekcyjnych Dzieci Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hepatologiczna Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Rehabilitacji Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
 • 5

  Wojewódzka Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Wojewódzka Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
 • 6

  Centralne Laboratorium Kliniczne
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Pracownia Analityki Ogólnej Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Gazometrii i Elektrolitów Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulologii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Monitorowania Leków Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Patologii Komórki Serca Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunologii Transplantacyjnej Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Kardiologii Molekularnej Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunochemii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Rutynowych Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Pilnych Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Kontroli Jakości Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 7

  Zakład Patomorfologii

  Kraków , ul. ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 12 614 25 82, email patomorfologia@szpitaljp2.krakow.pl,
  • Sekcja Biopsyjna Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia histopatologii
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Sekcja Pośmiertna Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
   Zakład patomorfologii
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
 • 8

  Dział Rehabilitacji
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Poradnia Rehabilitacji Dzieci Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • 9

  Dział Transfuzjologii Szpitalnej

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 12 634 34 80, email transfuzjologia@szpitaljp2.krakow.pl,
  • Pracownia Serologii Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 10

  Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej

  Kraków , ul. ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  telefon 12 614 35 01, email sekr_hemo@szpitaljp2.krakow.pl,
  • Pododdział Kardiologii Interwencyjnej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Chirurgii Wewnątrznaczyniowej i Radiologii Zabiegowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownie Hemodynamiki i Angiografii Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Angiologia
   Angiografia - Kardiologia
  • Pracownia Chirurgii Wewnątrznaczyniowej Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownie inne
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 1 Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 2 Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 3 Kraków, ul. ul. Prądnicka 80.+.     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 11

  Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków , ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)

Opieka zdrowotna Kraków

Specjalizacje, resorty ZOZ Kraków


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl