Polki.pl

Grupa Medyczna Vertimed - Warszawa


 • Grupa Medyczna Vertimed
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Warszawa , ul. Ksawerego Bronikowskiego 55   (02-796 Warszawa)
  mazowieckie (powiat Ursynów)
 • tel.22 405-63-75
  email vertimed@vertimed.pl
  www www.vertimed.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Grupa Medyczna Vertimed

 • 1

  Grupa Medyczna Vertimed

  Warszawa , ul. Ksawerego Bronikowskiego 55 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  telefon 22 405-63-75, email vertimed@vertimed.pl, www www.vertimed.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej rodzinnej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej rodzinnej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Epidemiologia
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
  • Gabinet zabiegowy (morfologia) Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynolgiczna Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zawodowych Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Poradnia profilaktyczno-lecznicza HIV/AIDS Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia psychogeriatryczna Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Psychiatria
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Psychologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia psychosomatyczna Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia psychosomatyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia leczenia uzależnień Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia antynikotynowa Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia promocji zdrowia Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia psychologiczna Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Rehabilitacja dzienna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia dla osób doznających przemocy w rodzinie Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia dla sprawców przemocy Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Hospicja domowe Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: 22 405-63-75  
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: ----  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55      Telefon: ----  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Warszawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Warszawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl