Polki.pl

GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KURZĘTNIKU - Kurzętnik


 • GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KURZĘTNIKU
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Kurzętnik , ul. Łąkowa 10   (13-306 Kurzętnik)
  warmińsko-mazurskie (powiat Kurzętnik)
 • tel.56 474 89 70
  email gszoz@kurzetnik.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • 1

  Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku

  Kurzętnik , ul. Łąkowa 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Kurzętnik)
  telefon 56 474 89 70, email gszoz@kurzetnik.pl,
  • poradnia ogólna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 82  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia dla dzieci Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 78  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • higiena szkolna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 09 85  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • higiena szkolna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 04 97  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 77  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 04 60  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia neurologiczna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • laboratorium Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 79  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia rehabilitacyjna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 03 76  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • dział fizjoterapii Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 03 76  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • gabinet kinezyterapii Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia alergologiczna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia okulistyczna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • punkt poboru materiału biologicznego Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • pielęgniarska opieka środowiskowa Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • położnicza opieka środowiskowa Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 80  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kurzętnik, ul. Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • punkt pobierania materiału biologicznego. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • opieka środowiskowa Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
  • poradnia ginekologiczno-położnicza Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia okulistyczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia alergologiczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia laryngologiczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej, Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia endokrynologiczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia reumatologiczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia rehabilitacyjna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia chorób wewnetrznych. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia chorób płuc i gruźlicy. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia diabetologiczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia logopedyczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia psychiatryczna. Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia logopedyczna Kurzętnik, ul. Łąkowa 10     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tereszewie

  Kurzętnik, Tereszewo , ul. 19
  telefon 56 474 03 76, email gszoz@kurzetnik.pl,
  • poradnia ogólna Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt pobierania materiału biologicznego Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • higiena szkolna Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • opieka środowiskowa Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • opieka środowiskowa Kurzętnik, Tereszewo, ul. 19     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Kurzętnik


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl