Polki.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach - Masłowice


 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Masłowice , ul. 38   (97-515 Masłowice)
  łódzkie (powiat Masłowice)
 • tel.44 7874637
  email przychodnia_maslowice@op.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach

 • 1

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Masłowice , ul. Masłowice 38 (łódzkie / powiat Masłowice)
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • punkt szczepień ochronnych Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • punkt pobierania materiałów do badań Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet zabiegowy Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • gabinet medycyny szkolnej Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • gabinet higieny szkolnej w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Strzelcach Małych Masłowice, ul. Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielęgniarstwa środowiskowego Masłowice, ul. Masłowice 38     
  • gabinet położnictwa środowiskowego Masłowice, ul. Masłowice 38     
  • gabinet położnictwa i ginekologii - poradnia "K" Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet kardiologii Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet neurologii Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • gabinet urologii Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia stomatologiczna Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet fizykoterapii Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet medycyny pracy Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • gabinet USG Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Pracownia USG
   USG - Medycyna rodzinna
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia EKG Masłowice, ul. Masłowice 38     
  • pracownia fizjoterapii Masłowice, ul. Masłowice 38     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna

Specjalizacje, resorty ZOZ Masłowice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl