Polki.pl

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - Szpital - Lublin


 • Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Lublin , ul. Chodźki 2   (20-093 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.81 7431380
  email dsk@dsk.lublin.pl
  www www.dsk.lublin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Dziecięcy Szpital Kliniczny w...

 • 1

  Szpital

  Lublin , ul. Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 7431380, email dsk@dsk.lublin.pl, www www.dsk.lublin.pl
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185350, 81 7431393  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185520, 81 7477220  
   Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • I Oddział Ortopedii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185570, 81 7415653  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185581, 81 7416173  
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
  • Oddział Patologii Noworodków Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185371, 81 7430100  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pediatrii Chorób Płuc i Reumatologii Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185477, 81 7430141  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185440, 81 7431372  
   Oddział endokrynologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Ogólnopediatryczny Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185420, 81 7431353  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział Pediatrii i Nefrologii Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185470, 81 7430117  
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Izba Przyjęć Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185310  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Blok Operacyjny Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7404551, 81 7185331  
   Blok operacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Badań Potencjału Słuchu Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185597  
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185372  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Apteka Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7430105, 81 7185234  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Patologii Niemowląt Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185371, 81 7430100  
   Oddział niemowlęcy
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Kardiologii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185439  
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Neurologii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185442, 81 7431372  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Rehabilitacji Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185235  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji oraz Stacja Łóżek Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185222  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • II Oddział Ortopedii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185551  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185323, 81 7413492  
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Alergologii Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185354  
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185240  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185235  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Ortopedii Młodych Dorosłych Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185570, 81 7415653  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Stacja Dializ Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185465  
   Stacja dializ dla dzieci
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185465  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół Psychologów Lublin, ul. Chodźki 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Noworodków i Niemowląt Lublin, ul. Chodźki 2     
   Oddział chirurgii noworodka
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Urologii Dziecięcej, Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Lublin, ul. Chodźki 2     
   Oddział urologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Dział Krwiolecznictwa

  Lublin , ul. Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 7430010, email krwiolecznictwo@dsk.lublin.pl, www www.dsk.lublin.pl
  • Dział Krwiolecznictwa Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7430010, 81 7185260  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
 • 3

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Lublin , ul. Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 7185291, email rtg@dsk.lublin.pl, www www.dsk.lublin.pl
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej Lublin, ul. Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl