Polki.pl

Dział Opieki Ambulatoryjnej - Dąbrowa Białostocka


 • Dział Opieki Ambulatoryjnej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Dąbrowa Białostocka , ul. Skłodowskiej 15   (16-200 Dąbrowa Białostocka)
  podlaskie (powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
 • tel.85 71 21 399
  email spzoz@home.pl
  www www.spzoz.home.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Dział Opieki Ambulatoryjnej

 • 1

  Przychodnia rejonowa

  Dąbrowa Białostocka , ul. ul. Południowa 1 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
  telefon 85 71 21 399, email spzoz@home.pl, www www.spzoz.home.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 332  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z miejscem udzielania świadczeń w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia PP 24) Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 124  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z miejscem udzielania świadczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ul. Południowa 13) Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 023  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny szkolnej Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Poradnia stomatologiczna Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet elektrokardiografii Dąbrowa Białostocka, ul. ul. Południowa 1      Telefon: ----  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia specjalistyczna

  Dąbrowa Białostocka , ul. Południowa 1 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
  telefon 85 71 21 151, email spzoz@home.pl, www www.spzoz.home.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 113  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnień Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 23 331  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gipsownia Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 113  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia konsultacyjna w zakresie chorób wewnętrznych Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia odwykowa Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia rejonowa

  Suchowola , ul. Goniądzka 21 (podlaskie / powiat Suchowola miasto)
  telefon 85 71 24 401, email spzoz@home.pl, www www.spzoz.home.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet szczepień Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet elektrokardiografii Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Pracownia analityczna Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet rehabilitacyjny Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z miejscem udzielania świadczeń w Szkole Podstawowej w Suchowoli ul. Szkolna 1) Suchowola, ul. Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Suchowola, ul. Goniądzka 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna
  • Poradnia alergologiczna Suchowola, ul. Goniądzka 21     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Dworze

  Nowy Dwór , ul. Kościelna 1 (podlaskie / powiat Nowy Dwór)
  telefon 85 72 26 039, email spzoz@home.pl, www www.spzoz.home.pl
  • Gabinet medycyny szkolnej Nowy Dwór, ul. Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy Nowy Dwór, ul. Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień Nowy Dwór, ul. Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Nowy Dwór, ul. Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ogólna Nowy Dwór, ul. Kościelna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci Nowy Dwór, ul. Kościelna 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna Nowy Dwór, ul. Kościelna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt analityczny Nowy Dwór, ul. Kościelna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zwierzyńcu Wielkim

  Zwierzyniec Wielki , ul. - 14 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka obszar wiejski)
  telefon 85 71 29 004, email spzoz@home.pl, www www.spzoz.home.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Zwierzyniec Wielki, ul. - 14      Telefon: 85 71 29 004  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Zwierzyniec Wielki, ul. - 14      Telefon: 85 71 29 004  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień Zwierzyniec Wielki, ul. - 14      Telefon: 85 71 29 004  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Zwierzyniec Wielki, ul. - 14     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Dąbrowa Białostocka , ul. Skłodowskiej 15 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
  telefon 85 71 23 337, email spzoz@home.pl, www www.spzoz.home.pl
  • Poradnia rehabilitacji Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet fizykoterapii Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Dąbrowa Białostocka

Specjalizacje, resorty ZOZ Dąbrowa Białostocka


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl